GAZEL

ŞAİR : Yusuf ÖZBEY y-ozbey@hotmail.com

Dinle pek kıymetli cevher geldi şol dîvan güler…
Bin şükür kim gerçi ârif fehmeder nâdan güler…

Bilse insan bir tezattır her ne vardır son bulur,
Âdetullah, âsuman ağlar bütün meydan güler…

Böyledir gerdûn handan etse âhir zâr eder,
Evvelâ yanmışsa gönlün sonra hep sûzan güler…

Eğdi boynun kıldı tâat yoktu İsmâil’de zâr,
İmtihandır dem gelür kesmez bıçak kurban güler…

Cümle ihvan olsa hâin, müstakîm ol dâimâ,
Şaşma Yûsuf gün gelir devran döner giryan güler…

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

14 Ekim 2015