Dost Edinmeyin!

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Rabbimiz Kur’ân’da buyurup bize,
Diyor ki: Düşmanı dost edinmeyin!
Şeytan ki apaçık düşmandır size,
O mel‘un şeytanı dost edinmeyin!

Yahudi ve müşrik azılı düşman,
Ne bir zimmet tanır, ne bilir aman,
Huyları hâinlik, kinleri yaman,
Kurumuş vicdanı dost edinmeyin!

Yahudiyle dosttur, bir hıristiyan,
Onlardan olmuştur, onu dost sayan,
Budur bir mü’mine en büyük ziyan,
Siz hıristiyanı dost edinmeyin!

Onlarda arayıp izzet, şeref, şan,
Korkuyla devamlı onlara koşan,
Nifak derdi ile zelil, perişan,
Ağyâra hayranı dost edinmeyin!

Tercih ediyorsa küfrü îmâna,
Hevâya kulluğu, yüce Rahmân’a,
Eğer dost iseler ehl-i isyâna,
Akraba, ihvânı dost edinmeyin!

Dost edinmeseydim keşke filânı,
Diyenler olacak görüp olanı,
Habîb’in yolundan ayrı kalanı,
Ateşe yârânı dost edinmeyin!

İslâm denilince nefretle dolan,
Dîni eğlenceye, alaya alan,
Namazı hor gören, bâtıla dalan,
Sonu perişanı dost edinmeyin!

Hem Hakk’a gönülden îmân eyleyen,
Hem de düşmanına sevgi besleyen,
Asla bir topluluk bulamazsın sen,
Talibi hüsranı dost edinmeyin!

Düşmanı dost bilmek âdî cehâlet,
Gafletle olanın düşmana âlet,
Hakkıdır rezillik, horluk, sefâlet,
Siz düşmanı-cânı dost edinmeyin!