EVLİLİKTE SAÂDET VE ŞİDDET ÜZERİNE…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Ruh ikizini bulmak. Bazıları evliliği böyle bir ütopyaya bağlar. Evliliği, ruh ikizini bulmak şeklinde değerlendirmek ne derece mümkün? Evliliğe böyle yüksek bir idealle başlamak, daha baştan tükeniş mi? Ruh ikizinden daha güzel ve daha gerçekçi kavram bulabiliriz: Ruh aynası… Hem; “Mü’min, mü’minin aynasıdır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 49/4918) hadîs-i şerîfiyle mutabakat içinde. Hem de evliliğin, […]

Okumaya Devam Edin...;

AYRILIK AH AYRILIK!

YAZAR : Mehmet Ali VAR varoglu5@gmail.com Cenâb-ı Allah; insanı erkek ve kadın olarak yaratıp, onları elmanın iki yarısı gibi bir bütün ve birbirine muhtaç eylemiş, ikisini İslâmî usullere göre bir araya getirip aile yapmıştır. Onlardan çocuklar, torunlar daha sonra cemiyet oluşturmuştur. Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimi; dînimizin mukaddes saydığı bir müessesedir. Aile; kişinin huzur bulduğu […]

Okumaya Devam Edin...;

BOŞANMALARDAKİ ARTIŞ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com Ülkemiz ve geleceğimiz konusunda bizleri derinden etkileyen; «Eyvah!» dediren tehlikelerin önde gelenlerinden biri boşanmadır. Tehlike diyorum, zira yapılan istatistikler boşanmanın son yıllarda ürkütücü boyutlara ulaştığını göstermektedir. Bu gidişe; «Dur!» denmez en azından asgarî bir seviyeye çekilmesi için olağanüstü gayret gösterilmezse, yakın bir gelecekte çok daha mutsuz bir toplum olacağımız açıktır. Yetişkin insanların sevgi, saygı ve […]

Okumaya Devam Edin...;

GELECEĞİMİZİ KARARTAN GÖKDELENLER

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz yıllarda bir mesele gündemimize gelmişti; son zamanlarda hızla yükselen gökdelenler, İstanbul’un silûetini bozuyor, tarihî camilerimizin nakışladığı ufukların güzelliğine gölge düşürüyordu. Ayla AĞABEGÜM ve Belkıs İBRAHİMHAKKIOĞLU ablalarımız; gündeme getirdikleri bu meselenin, muhafazakâr câmiada yeterince ilgi görmemesinden yakınıyordu. Gerçekten de âhirzaman müslümanları, ne yazık ki; «En önemli meselemiz; ekonomimizin güçlü olmasıdır, kalkınma ve ilerlemenin ne […]

Okumaya Devam Edin...;

MODERN DÜNYADA EVLİ KALMAK

YAZAR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com Etrafımıza şöyle bir göz atarsak; evlilikle, çocuk yetiştirmekle, iletişimle, psikolojik konularla alâkalı kitap okuyan, internette dolaşan kaç erkek sayabiliriz? Hattâ arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde; bu konulardan konuşan, dertleşen, birbirlerine akıl veren kaç erkek vardır? Arkadaş toplantılarında genelde erkekler ülkeyi ve dünyayı kurtarırlar, kadınlar da yuvayı! Yani ev, aile, çocuklar ve geçimle alâkalı konular genelde kadınların […]

Okumaya Devam Edin...;
1 2