UNUTMAM HİÇ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) «100»lerce beyte sığmayacak gerçekleriyle; YÜZ YIL ÖNCE ve YÜZ YIL SONRA… Unutmam hiç; kızıl sultandı dün Abdülhamid gûyâ, Yalandan sahneler, tüm perdeler yırtıldı ey dünyâ! O eşsiz pâdişah hakkında yâd eller, neler yazdı? Büyük coğrafyamızdan pay koparmak, başka olmazdı. O gün, madden zayıftık biz, kifâyetsizdi imkânlar, Fakat doğmuştu bir imkân ki, erken gördü düşmanlar: […]

TE’VİL, ÂH TE’VİL…

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ Yaptığın işleri dâim alenî yaptın sen; Biz idik onları te’vîl ederek doğru gören! Papa’nın misyonunun parçası oldun, yine de; Biz direttik; «Hoca’nın bildiği vardır.» demede! Ehl-i İslâm ile ömrün boyu ettin ama cenk; Diyalog kurmadığın kalmadı bir tâne frenk! Yine ısrâr ile te’villeri sürdürdük biz; Sen değilsin yalınız suçlu, asıl suçlu biziz! Milletin yaptığı mektepleri ilgā […]