İslâm’ın Var Oluş Savaşı BÜYÜK BEDİR GAZVESİ

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Büyük, birinci gazâ, hicretin ikinci yılı, Bedir cihâdı ki, Allah katında en şanlı! Zaman o dem, Ramazan günlerinde ukde idi, Medîne nurlu, henüz Mekke şirk içinde idi. Elinde bin deve, emrinde yüklü bir kervan, Gidip ticârete Şam’dan dönen Ebû Süfyan; «Yasakladık!» dedi; «Biz haccı, ehl-i îmâna, Yapar misilleme onlar da şimdi kervâna.” Haber uçurdu […]

Continue reading »

KELİME-İ TEVHİD

YAZAR : Âdem SARAÇ ademsarac@yyu.edu.tr Peygamberimiz -aleyhisselâm- ile görüşerek îmân ile şereflenip müslüman olan ve sahâbe adını alan seçkin topluluk gün geçtikçe artıyordu. Nasipsiz müşriklerin bunca alay, hakaret, işkence, eziyet ve engellemelerine rağmen; İslâm güneşi, gün geçtikçe daha çok gönülleri aydınlatıyordu. Bu durum karşısında, şaşkınlıklarından ne yapacaklarını bilemeyen müşriklerin en önde gelenleri; yine kalkıp Ebû Tâlib’in evine vardılar. Tedirgin ve […]

Continue reading »

Çiftçi ve Çobanın Alt Ettiği KÜFRÜN ELEBAŞI

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Azılı din ve Peygamber düşmanı Ebû Cehil bir gün hempâları içinde bağırdı: “–Eğer O’nu namaz kılarken görürsem, kafasına basacağım!” Müteakip günlerden birinde Harem-i Şerif’te Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i namaz kılarken gördü. Sözünü yerine getirmek için hemen o Fahr-i Âlem Efendimiz’in üzerine çullanacaktı fakat, bir anda beti-benzi sarardı, büyük bir korkuya kapıldı. Geri dönüp kaçmaya […]

Continue reading »

Hazret-i Peygamber’e Saygısız, Edepsiz ve Densizler Karşısında AHLÂK-I MUSTAFÂ GEREK…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Susar önünde lisanlar, O öyle bülbül ki, Hudâsı seçti, habîb etti, öyle bir gül ki; Görüp de ümmet olan, her rezîl, azîz oldu, Hasım kesilmiş azizlerse, bin beter soldu. Cihanda Hazret-i Ahmed, gönül terâzisidir, Hep O’nda tartılarak, kim nedir, olur zâhir! Ebûbekir gibiler zirveleşti sıddık olup, O zirvesiyle Ömer, kubbe oldu lâyık […]

Continue reading »
1 2