ANA-BABA ÖĞÜTLERİ…

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Deryâlara vardırıyor, Ana-baba öğütleri… Güzelliğe erdiriyor, Ana-baba öğütleri… Yakın tutuyor arayı, Yapıyor gönül sarayı, Canda yakıyor çırayı; Ana-baba öğütleri… Hakk’a yakın, öz oluyor, Güle dönmüş köz oluyor, Dost katına yüz oluyor; Ana-baba öğütleri… Sevgi, saygı olur hep bir, Varmaz bucağına kibir. Ömür çarşısında sabır; Ana-baba öğütleri… Çağdan çağa bir nur akar, İçinde bir kandil yakar. […]

Continue reading »

Hayat Yolculuğunda UNUTAMADIĞIM KARELER -2-

YAZAR : Mehmet MENCET “Ey îmân edenler! Kendiniz, ana-babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa; Allah için şahitlik yaparak adâleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adâletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyle ise adâleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer çarpıtırsanız veya çekinirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (en-Nisâ, 135) SULAKYURT Şimdi […]

Continue reading »

FİTNE MESAJLARI

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İletişim bilimlerinde bir kuraldır, bir bilgiyi muhataba iletmek için harekete geçen tarafın gayesi hemen hemen her zaman «ikna etmek»tir. İkna etmek, karşı tarafın kanaati üzerinde bir tesir yapmak demektir. İster bir şeye inandırmak, ister inancında şüpheye düşürmek, isterse de inancını kuvvetlendirmek maksadıyla olsun; her ileti, muhatabın bu yönlendirmeyi reddetme veya direnme temâyülünü aşmayı hedefler. […]

Continue reading »

Yeni İmkânlar Çerçevesinde
ESKİMEZ EĞİTİM HAKİKATLERİ

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com 4+4+4… Biz bu formülün artılarına, yani sekiz yıl kesintisizlik inadının kırılması kısmına odaklandık. Bir de bu toplama işleminin neticesine bakalım: 12 yıl mecburî eğitim… Ortalama ömrün, beşte, altıda, bilemediniz yedide biri… Küçük bir ömür… Hazırlanması ve hazırlığıyla buna 4-6 sene de üniversite eklemeyen kaldı mı? Başlangıca ana okulunu, son tarafa lisans üstü çalışmaları ekledikçe […]

Continue reading »

Cemiyetin Saâdeti İçin; MESUT AİLE YUVASI

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Aile; Allah Teâlâ’nın emrine uymak, rızâsını kazanmak ve cemiyete sâlih nesiller kazandırmak niyetiyle kurulur. Buradaki niyet, şimdi yaygınlaştığı şekilde; “Hele bir evlenelim de, geçinemezsek boşanırız.” gibi gayr-i ciddî değil; «Ebedî hayata da beraber başlamak» şeklinde hâlis bir düşüncenin tezâhürüdür. Bu yönüyle aile; cemiyeti rahmet meltemleriyle huzura kavuşturacak, farklı kuşaktan nesillerin eğitim gördükleri bir mekteptir. […]

Continue reading »

HIZIR’I GETİREN DUÂ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Dînimizde Allah ve Rasûlü’ne itaatten sonra en çok üzerinde durulan vazifemiz, ana-babaya ihsandır. Varlık sebebimiz ve velînimetimiz olan anne-babamıza vefâ, hürmet ve hizmet; insanlık ve evlâtlık borcudur. Anne ve babaların evlâtları üzerindeki hakları sayılamayacak kadar çoktur. Bilhassa anne hakkı üzerinde nice menkıbeler anlatılmıştır. Hasan-ı Basrî Hazretleri bir gün, Kâbe’yi tavaf ederken, sırtında küfe olan bir delikanlıyı […]

Continue reading »