Gerçek İlim Tahsili ve Muhabbetle Terbiye Hakkında Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ile Mülâkat -4

GERÇEK MAÂRİF MÂRİFETULLAH İLE… Yüzakı: –Muhterem Efendim! Nesillerin yetişmesinde sizin özel ölçüleriniz, husûsî idealleriniz var mı? Nasıl bir nesil görmek istersiniz? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: –Bu hususta; yetişecek nesilden önce, yetiştiren mühimdir. Seven ve sevilen mühimdir, burada. Çünkü yetiştiren hangi noktada ise yetiştirilen de o noktada olur. Yetiştiren hangi kıvamda ise, yetiştirilen de o kıvamda olur. Yetiştiren ne kadar değerli, […]

Continue reading »

Hayat Yolculuğunda UNUTAMADIĞIM KARELER -23-

YAZAR : Mehmet MENCET Kayınpederim Adana’da Sâmi Efendi Hazretleri ile tanışmış. O zamanlar büyük bir mânevî dünyası olduğu anlaşılan Adanalı Hacı Hasan Efendi’ye hizmet ettiğinden bahsetti. Uzun süre güzel hâtıralarını yâd etti, ancak bunları bana baştan anlatmadı. O tarihlerde bu dünyadan habersizdim. 1973 yılında hâkim adayı iken, kayınpederim bir gün; “Sen liseyi İstanbul’da okumuşsun, İstanbul Ramazanları farklıdır; izin al İstanbul […]

Continue reading »

SOHBETE GELEN YILAN

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Kādiriyye tarîkatının kurucusu Abdulkādir Geylânî Hazretleri, 1077’de Hazar Denizi’nin güneybatısındaki bir köyde doğdu. Dindar ve sâlih bir kimse olan babası; o küçükken vefat edince, annesinin ve dedesinin himayesinde büyüdü. On sekiz yaşına gelince annesinden izin alarak Bağdat’a gitti. Kısa zamanda usûl ve mezhepler konusunda geniş bilgi sahibi oldu. Bağdat mutasavvıflarıyla yakın dostluklar kurdu. Hocası […]

Continue reading »

TECELLÎGÂH-I İLÂHÎ

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi ULVÎ CEVHER Cenâb-ı Hak, insanın yaratılışını anlatırken; «…ona rûhumdan üfürdüm…» (el-Hicr, 29) buyurarak insana kendinden bir ulvî cevher verdiğini hatırlatmaktadır. Ârifler Sultanı Abdülkādir Geylânî Hazretleri’nin Hak katından mânen işiterek dile getirdiği şu söz, insanın Hâlık nazarındaki mevkiini ne güzel ifade eder: “Ben insanın sırrıyım, insan da Ben’im sırrım…” (Fusûsu’l-Hikem Terc. ve Şerhi, I, 48) […]

Continue reading »

17. YÜZYILDA OSMANLI SAFEVÎ REKABETİ

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com ŞAH ABBAS DÖNEMİ (1587-1629) 1587 yılında İran tahtına, Safevî Devleti’nin en büyük hükümdarlarından biri olan Şah I. Abbas (1587-1629) çıktı ve başlangıçta, içte ve dışta büyük problemlerle karşı karşıya geldi. Ancak muktedir bir şah olan I. Abbas; müstakil hareket etme arzusu taşıyan yönetici Türk beylerinin nüfûzunu kırarak, otoritesini içte pekiştirdi. Ardından ordusunu ıslah ederek sayısını […]

Continue reading »

LEZZETİ, ŞÜKÜR İÇİN İSTEMELİ!

Handenur YÜKSEL Kādirî tarîkatının kurucusu, Gavs-ı Âzam Şeyh Abdülkādir Geylânî -rahmetullâhi aleyh-, 1077’de Gîlân’da doğdu. Küçük yaşta babasını kaybeden Geylânî, on sekiz yaşına gelince annesinden izin alıp bir kafileye katılarak ilim tahsil etmek için Bağdat’a gitti. Orada tefsir, hadis, fıkıh ve edebiyat okudu, sonra da bu ilimlerin hocalığını yaptı. Hayatında yirmi beş yıl süren bir inzivâ dönemi vardır. Pek çok […]

Continue reading »