KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -22- İSLÂM’DA GÜZEL AHLÂK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEVİLENLE BERABERLİK Rebîa bin Kâ‘b (Ebû Firâs) -radıyallâhu anh- adlı bir sahâbî anlatır: “Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yakınında geceler, ona abdest suyunu getirir ve diğer ihtiyaçlarını görürdüm. Bir gün Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bana; «–İste! (Vereyim.)» buyurdu. Ben de; «–Cennette Sen’inle beraber olmayı isterim.» dedim. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; «–Başka […]

Continue reading »

187. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Bu bir ağaç… İnsanı insan yapan ağaç. Kökü Îman ve İhlâs… Gövdesi Adâlet ve İstikamet… Meyvesi Merhamet ve Rahmet… Ne gariptir ki insan hep yasak ağaca yaklaşıyor da, bu şeref ve izzet ağacından uzak kalıyor. “Ağacın kökündeki çürük, yaprak ve meyvelerinde; kalpteki gaflet ve kasvet ise, kişinin hâl ve davranışlarında kendini gösterir.” Bugün dünyada ve kendi toplumumuzda şiddet […]

Continue reading »

MERHAMET ve RAHMET

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bugün insanlığın en büyük ihtiyacı: Merhamet… Çünkü insan; Daha doğmadan merhamete muhtaç. Hem de merhametin en zirvesine. Kezâ büyürken merhamete muhtaç. Hastalandığında merhamete muhtaç. Başı daraldığında merhamete muhtaç. Yoksulluk girdabına düştüğünde merhamete muhtaç. Başına bir belâ ve musîbet geldiğinde merhamete muhtaç. Bir kazaya uğradığında merhamete muhtaç. Acziyete düştüğünde yine merhamete muhtaç. Yaşlandığında merhamete muhtaç. Öldüğünde […]

Continue reading »

KALP KRİZİ ve ÂNÎ ÖLÜM TEHLİKESİ

Uzm. Dr. Abdurrahman SARMIŞ asarmis@gmail.com İnsanoğlu şu fânî hayatta çok çeşitli durumlarla imtihan edilmekte, yaşanan birçok sıkıntı da bedenin muhtelif uzuvlarına hasar vermektedir. Hassas uzuvlardan biri de; daha anne karnında 5-6 haftalık iken çalışmaya başlayıp, ömrümüzün sonuna kadar faal olan kalptir. Hiç durmaksızın müthiş bir enerjiyle çalışan kalbimiz, bir dakikada yaklaşık beş buçuk litre kan pompalar ki; bu miktar, günde […]

Continue reading »

OYUN İÇİNDE OYUN

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Yâ Rasûl-i müctebâ eyle şefâatle rehâ. Abd-i âciz bir günahkârım gönülde yok sivâ. Eylemiş Allâh bu tahtı nasîb ümmetüne, Ben günahkâra değil lâyık bu ihsân u atâ. Âcizim pür-ism ü zenb ü pür-maâsîdür kulun, Merhamet kılmazsan, ey Şâh-ı Rüsûl, hâlim fenâ! Lutf u ihsânından ümmid kesmezem kim şefkatin, Bu Selîm’i elbet eyler mevsul-ı râh-ı Hudâ. […]

Continue reading »

BAĞIŞLA BENİ!..

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Kusurum, günahım boyumu aştı, Kul kusursuz olmaz, bağışla beni!.. Aklım, fikrim birbirine dolaştı, Kul kusursuz olmaz, bağışla beni!.. Gün oldu; paraya, pula güvendim, Gün oldu; çaputa, çula güvendim, Gün oldu, fânî bir kula güvendim; Kul kusursuz olmaz, bağışla beni!.. Verdiğin sayısız nimete baktım, Kaç gönül sarayın kül edip yaktım, Allâh’ım ben beni Sana bıraktım; Kul kusursuz olmaz, […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi ZEYNEB BİNT-İ CAHŞ BİN RİÂB EL-ESEDİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Zeyneb bint-i Cahş Vâlidemiz, hicretten yirmi sene önce Mekke’de doğdu. Asıl adı Berre idi. Allah Rasûlü, adını Zeyneb olarak değiştirdi. Babası Benî Es‘ad kabîlesinden Bürre’dir. Zeyneb bint-i Cahş Vâlidemiz anne tarafından Allah Rasûlü ile akrabadır. Annesi, Allah Rasûlü’nün öz halası Ümeyye bint-i Abdülmuttalib’dir. Sahâbeden Abdullah İbn-i Cahş -radıyallâhu anh-’ın kız kardeşidir. ALLAH RASÛLÜ’NÜN EVLÂTLIĞI ZEYD BİN HÂRİSE -radıyallâhu […]

Continue reading »

TEKBİRLERLE…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Rasûlullah Efendimiz’in bir hadîs-i şeriflerinde şöyle bir işaret var: “…Yetmiş bin gazi, deniz kenarındaki bir şehre sefer ederler. Onlar silâh ile harp etmez, ok da atmazlar. «Lâ ilâhe illâllâhu vallâhu ekber!» derler. Bu zikirlerle şehri fethederler…” (Müslim, Fiten, 18) Kıyâmet alâmetlerinden bahseden hadisler sembolik ifadeler taşıyabiliyor. Doğrudan; «Hadîsin mânâsı budur!» demesek de, günümüzde kitlelerin tek bir […]

Continue reading »

Ecdadın İzinden Gerçek Mîras İNSAN MÎRÂSI

M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Mîras var; Onu bırakan kimsenin ardından üç günde darmadağın olur. Çar-çur edilir, ortada hiçbir şey kalmaz. Bereketsiz ve faydasız bir mîrastır bu. Mîras var; Bırakanın ardından herkesi leş kargasına döndürür. Düşmanlık ve kavgaları artırır. Bu da, belâ dolu ve zararlı bir mîrastır. Mîras var; Bırakanın ardından hayır-duâlar yükseltir. Nice hasenat ve infâka vesile olur da […]

Continue reading »

ZULMÜN İFLÂSI!

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Câhiliyye döneminde, Mekke bir zulüm bataklığı idi. Sayıca az olan sözde elit bir zümre; türlü baskı ve zulüm ile insanları köleleştiriyor, onların bütün haklarını ellerinden alıyordu. Hak ve adâlet mumla aranır hâle gelmişti. Bu zâlimler; sahte para ile alışveriş yapmak isteyen dolandırıcı misali, eski düzenleri devam etsin istediler. Zaten o zamana kadar Araplar arasında son derece […]

Continue reading »
1 2 3 205