172. Sayı Takdim

              Kıymetli Okuyucularımız, Ölenler yeniden doğarmış; gerçek! Tabut değildir bu, bir tahta kundak. Bu ağır hediye kime gidecek, Çakılır çakılmaz üstüne kapak? Necip Fazıl, son yolculuğun «kapalı kutusu»nu bu ifadelerle tasvir ediyor. Sahi o «kapalı kutu»; •Ağır bir hediye sandığı mıdır? Yoksa; •Adâlete teslim edilen bir mücrimin kafesi mi? Bunun cevabı, kutu açılınca, yani […]

BİR OSMANLI ÇINARININ ARDINDAN…

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Ramazân-ı şerîfin ilk gecesi, bir Osmanlı münevveri, dâvâ adamı, tarihçi ve muharrir Kadir MISIROĞLU Hakk’a yürüdü. Seksen altı senelik ömrü, Hak ve hakikate kalem ve kelâm ile hizmet ve gayretlerle doluydu. Bu çileli yolda nice fedâkârlıklara tahammül etti, asla taviz vermedi. Kendisine Cenâb-ı Hak’tan rahmet dilerken, onun şahsiyetinin ve vermek istediği mesajın öne çıkan noktalarını tebârüz […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -6- İSLÂM’DA ÂHİRETE HAZIRLIK

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi UNUTMA Kİ… Hak dostlarından Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh-, bir gün seslice gülen bir delikanlıyla karşılaşır. Ona; “–Evlâdım! Sırat’tan mı geçtin?” diye sorar. Genç adam; “–Hayır.” cevabını verince tekrar sorar: “–Peki yolculuğunun sonunda cennete mi, yoksa cehenneme mi gideceksin? Bunu biliyor musun?” Delikanlı yine; “–Hayır.” diye cevap verir. O vakit Hasan-ı Basrî -rahmetullâhi aleyh- o gence […]

BAYRAM VAR!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Üzüntü çok, neşe az, hangi seste bayram var? Hayatta sancı kadar, deste deste bayram var! Keder de müjde de hak, hepsi aynı harmanda, Bu çağda başka değil her abeste bayram var! Buluşmadıkça beşer gökyüzüyle her yerde, Kabirde hiç diyemez dar kafeste bayram var! Dönüştü mâteme ah, kaç diyârı, İslâm’ın, Sanar ki çalgıcılar, beste beste bayram var! […]

«BİR OSMANLI MÜNEVVERİ GÖÇTÜ UKBÂYA…»

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Üstad Kadir MISIROĞLU’nun Vefatına Tarih- Kadir Gecesi bir yiğit geldi dünyâya, Adadı ömrü, çiğnenen hakkı ihyâya… Yazdı, anlattı, haykırdı, yasak gerçeği, Sebil eyledi, hayatı yüce dâvâya… Sahip çıktı ecdâdına, hakkı söyledi, Sahip çıktı has Türkçeye, hak elif-bâya… Hapis, gurbet, küfür, alay… Çektiği çile, Yetmiş kitap yazdıysa da sığmaz imlâya… Onu deli zannedenler belki de haklı, Ondaki […]

DÖRTDİVAN GÜZELLEMESİ…

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Hakk’ın kudret sofrası bir ovada kurulmuş, Ne hayatlar savurmuş harmanı Dörtdivan’ın… Oğuz boyları; suyu, havasına vurulmuş, Selçuklu mührü taşır, fermanı Dörtdivan’ın… Mor dağlardan bakınca bir gül gibi görünür, Gece ayaza çalar, sabah sise bürünür, Yolları hüzün, hasret, gurbetlere yürünür; Yüreğimde yaradır, hicranı Dörtdivan’ın… «Kırklar»ın meclisinde ötelere ağalım, Çocuklar; «Âmîn!» desin, yağmur olup yağalım, Sacayağı durduğum Geredelim, […]

RAMAZAN BULUNMAZ BİR FIRSATTIR

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Ramazan gufran ve rahmet ayı… Bu güzel ay, içinde mü’minler adına pek çok hayrı barındırır. Faydalanmayan, doğrusu kendisine yazık etmiş olur. İnananlar için büyük fırsatlar var Ramazan ayında. Ramazan; bolluğuyla, bereketiyle, affıyla, güzellikleriyle gelir. Ondan yararlanmak îcap eder. Akıl sahibi her müslüman, bu fırsatı değerlendirmelidir. Ramazan, namazlarını muntazaman kılmak isteyenler için bulunmaz bir zemindir. Namaz devamlılığı […]

İDRÂK ÖTESİ MAKRO ÂLEM!

Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Galileo’nun teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin üzerinden 400 yıl geçti. Bir zamanlar güneşin ve diğer gezegenlerin dünya etrafında döndüğü zannediliyordu. Gelişen teknoloji ile bugün insanoğlu Mars’a yolculuğu hedefliyor. Bu kadar keşif ve öğrendiğimiz her yeni bilgiden bir mesaj alıyoruz. Ne kadar az biliyorsunuz! Uzayda bütün cisimler hareket hâlinde. Yıldızlar, galaksiler ve göktaşları dâhil her ne varsa. […]

NEREDE?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey şahâdet getiren göz, deme cânan nerede! Perdesiz bak, o habîb işte, fakat can nerede? Sarmasın yerde hevesler seni bitmez kederin, Bir nefes sonrası dersin: Koca devran nerede? Gonca vaktinde yığınlar sana gıptayla dolu, Çile vaktinde şaşarsın, nice hayran nerede? Artıyor kanlı zulümler, canavarlaştı cihan, Yedi milyar denilen kitlede insan nerede? Gece gündüz yaşanan hâdiseler kahrediyor, […]

SAHÛR OLUR…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Gözünde cilve muhteşem, güneş hilâle nûr olur, O’nunla yerde her gecem, oruç için sahûr olur… Yakınlaşınca dağlıyor, uzak düşenler ağlıyor, Gözüm O’nunla çağlıyor, yanan yürek cesûr olur… vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün

1 2 3 182