180. Sayı TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız, Putperestlik veya şirk denilince, gözümüzün önüne şu manzara gelebiliyor: Taştan, tahtadan putlar, karşısında eğilip kalkan basîreti bağlı garip tipler… Yani artık asırlar öncesinde kalmış iptidâî bir tablo. Kur’ân-ı Kerim’deki en mühim tâlimatlardan biri olan; “Şirk koşmayın!” ikazı ve İslâm’ın özü olan tevhid, peki, tarihte kalmış bir meseleden mi bahsediyor? Hayır!.. Meşhur tabirle, gardrop değiştiriyor, putlar da putperestler de… […]

EVRİM MİTOLOJİLERİ

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Her devirde müslümanlar bir çeşit îmân imtihanından geçiyorlar. Eski devirlerde İslâm âlimlerinin dehrî filozoflarla mücadele ettiğini bildiren menkıbeler vardır. Zamanımızda da inançsız (ateist) veya tarafsız (agnostik) yahut da semâvî dinlere olduğu gibi îmân etmeyip kendi aklıyla bir inanç türetenler (deist) var. Bazıları da; «Deist veya modernistim.» demese de, güya bilimle dîni uzlaştıracağım diye, inanç esaslarımızı zamanın […]

SARAYHAN

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Zâhid, sûfî ve muhaddis İbrahim bin Edhem bin Mansûr Hazretleri, Belh’te doğdu. Ömer -radıyallâhu anh-’ın soyundan gelmektedir. Hayatının ilk döneminde geniş bir imkânı, emrinde hizmetçileri ve yardımcıları vardı. Fakat yaşadığı hâdiseler üzerine; huzur ve ebedî saâdet için zühd ve takvâ hayatını tercih etti. Memleketini terk ederek önce Mekke’ye gitti. -Kendi ifadesiyle- nefsiyle en çetin savaşı, vatanını […]

KÂBE’NİN KAPISINDA…

Halil KAŞIKÇI Allah Teâlâ, İbrahim Sûresi’nin 34. âyet-i kerîmesinde; “Size verdiğim nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız.” buyuruyor. İmtihan dünyasının, yani âhiretin dershânesi olan bu fânî âlemde hazırlığın başında bize verilen nimetlerin nasıl değerlendirildiği elbet sorulacak: -Ömrünü nerede, nasıl geçirdin? -Servetini nerede, nasıl harcadın? -İlmini nerede, nasıl kullandın? Bunlar, ilk önce muhatap olacağımız sorulardır. Bu suallere yüz akı ile cevap vermenin hazırlığı, […]

TEMİZLEN!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Kor alevden kara toprak bile altın oluyor, Nûr olur akl-ı beşer, nâr-ı vasattan sonra! Rûhu kirden arıtan közle temizlen gayri, Sen de dön cevhere, nefsinle cihattan sonra! vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün (fâilâtün) (fa’lün)

ANDIĞIN ZAMAN

Osman ALTAŞ osmanaltas-59@hotmail.com   Boş dönmez, Allâh’a açılan eller, Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Semâdan kalbine, boşalır seller, Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Duyular ânîden, döner Allâh’a, Letâifler birden, kalkarlar şaha, Allah af kalemin, çeker günaha; Aşk ile Allâh’ı andığın zaman… Sultânî zikirle, nurlanır her yan, Veled-i kalp doğar, güçlenir îman, Yüz bin hicap aşar, bir anda insan; Aşk ile […]

HER BAŞLAYAN BİR GÜN BİTER

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com   Anlatmaya gücüm yetmez, Ne dertler geldi başıma… Söylerim, sözüm kâr etmez, Yârânıma, yoldaşıma… Beni şâdan bilir âlem, Yüreğimde keder, elem, Derdimi yazamaz kalem; Gücüm yeter gözyaşıma… Sorulmuyor helâl, haram, Kalmamış saygı, ihtiram, Sarılmıyor gizli yaram; Ağu doluyor aşıma… Aramıza dünya girdi, Muhabbetler sona erdi, Tebessümü ziyan gördü; Selâm verdim gardaşıma… Kul Hakkı; söyleme, yeter! Her başlayan […]

«TEVHÎDE GEL!» DEDİLER

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Cümle dostlar, enbiyâ ve erenler; «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Sır ve hikmet deryâsına girenler, «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Candan deyip; «Lâ ilâhe illâllah!» Tasdik eyle, asla başka yok ilâh, Bil ki O’dur âlemlerde Şehinşah; Olmaz O’na misil, bedel dediler. «Tevhîde gel! Tevhîde gel!» dediler. Allah birdir; yok ortağı, şeriki, Küfre girer kim ki derse; […]

DÖRTLÜKLER

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com   DELİNİZİ BAĞLAYIN! Çekin be yakamızdan mülevves elinizi! Millet bir gün koparır uzayan dilinizi! Ne idüğü belirsiz, ey küfür yobazları! Bağlayın şu seksenlik, kitapsız delinizi… HEDEF KİM? Vurulur kundakta mâsum bebekler… Evde anne, dağda mezarlar üşür! Hedef, namludaki kurşunu bekler, Canlı cenâzeler günah bölüşür… MECBUR MUSUN? Sırât-ı müstakîmden sapmaya mecbur musun?.. İllâ çalıp çırpmaya, kapmaya mecbur musun?.. […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -14- İSLÂM’DA TEVHİD

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi EHAD!.. EHAD!.. Mekke devrinde; bilhassa güçlü kabîleleri olmayan fakir ve köle müslümanlar, azılı müşrikler tarafından çok ağır işkencelere tâbî tutuldular. Meselâ Hazret-i Bilâl -radıyallâhu anh-’ın gaddar sahibi Ümeyye bin Halef, akla hayâle gelmedik işkenceler yapardı. Onu kızgın kumlara yatırır, üzerine koca koca taşlar koyar, bazen de Mekke sokaklarında sürüklerdi. Bilâl-i Habeşî -radıyallâhu anh-’ı bir gün […]

1 2 3 198