HOŞ GELDİN EY ON BİR AYIN SULTANI!

Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Osmanlıca hâlini okumak yahut indirmek için tıklayınız… BİR HADİS: عَنْ أَب۪ي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم :‏ « أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ ف۪يهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ ف۪يهِ أَبْوَابُ الْجَح۪يمِ وَتُغَلُّ ف۪يهِ مَرَدَةُ الشَّيَاط۪ينِ » ‏ Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ten rivâyet edildiğine göre, […]

Continue reading »

AVRUPA’NIN BASTIRAMADIĞI IRKÇI ve HAÇLI RÛHU

Ömer Sâmi HIDIR samihidir@gmail.com Hıristiyanlığın taassubu ve batının vahşîliği sebebiyle, yakın zamanlara kadar Avrupa; bünyesinde kendisinden olmayan hiç kimseyi barındırmamıştı. Dînen kendilerine yakın kabul ettikleri yahudilere dahî çok zulmetmiş ve onları hakaretlerle ezmişti. Endülüs ve Sicilya gibi müslümanlardan geri aldıkları yerlerde ise, müslümanların izini dahî bırakmadılar. Ancak bugün Avrupa’da milyonlarla ifade edilen müslüman var. Tabiî bunun sebepleri var: •Sömürgecilikleri sebebiyle […]

Continue reading »

TAKAS ETME!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Zannetti kör nefis, var başka bir tat, Havvâ’yı da Âdem’i de etti mat!.. Aldırmadı haram ile helâle, Hatâ yaptı akıl, düştü melâle… Güzeli çirkinle eylersen takas, Yâr ile bağını keser bir makas…

Continue reading »

MÎRÂS-I NEBÎ…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Sahâbe-i kirâmın önde gelenlerinden Ebû Hüreyre Abdurrahman bin Sahr ed-Devsî -radıyallâh u anh- Yemen’de doğdu. Tanınmış bir aileye mensuptu. Babası o küçükken vefat etti. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- hicretten sonra müslüman oldu. İslâmiyet’i kabul ettikten sonra dünya muhabbeti kalbinden silindi. İlim halkalarında bulundu, düşmanla çarpıştı. Hazret-i Ömer -radıyallâhu anh- halîfe olduğunda, Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-’ı Bahreyn’e […]

Continue reading »

ÜNSİYETSİZ İNSANLIK…

H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com İngiltere’de hastahânelere başvuran kişilerin bir kısmının, sırf bir insanla konuşmuş olmak için doktor randevusu aldığı ortaya çıkmış. Geçtiğimiz yıllarda «Yalnızlık Bakanlığı» kurulan İngiltere’de, Kızılhaç teşkilâtının istatistiklerine göre 9 milyon kişi yalnız yaşıyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 15’ine tekâbül ediyor. Yalnızlığın en yaygın sebebi; nüfusun yaşlanması, çekirdek aile yapısı, yaşlıların emekli olduktan sonra yoksullaşması ve eş kaybından […]

Continue reading »

SEVGİ DOLU «MEKTUPLAR»

İlham SOVQATOV ilhamsovqatov@gmail.com Şu an yaşadığımız dönemde o kadar hızlı değişim ve dönüşümler gerçekleşmektedir ki; birçok nesnenin, davranışın değeri kaybolup tarihin sayfalarında gömülü hâle gelmektedir. O kadar hızlı değişiyoruz ki; yirmi, otuz sene evvel yaptığımız işi, davranışları ve meslekleri bırakmak zorunda kalıyoruz. Bunun yerine teknolojinin bize sunduğu «imkânlara» göre davranışlar sergilemekteyiz. Çok uzağa gitmeden, cep telefonlarının îcâdına kadar, sözün doğrusu […]

Continue reading »

ALLAH, KULU İLE YAKIN OLMAK İSTİYOR!

Z. Özlem ABAY o.abay@hotmail.com Asırlar boyu davranışında ve muamelâtında İslâm’ı yaşayan bizler, İslâm’ın insanı ihyâ ve inşâ eden yönünü unuttuğumuzdan beri bir fazîlet medeniyeti meydana getiremedik. Ne zaman ki; itibarımızı ve şerefimizi bize veren Kur’ân-ı Kerîm’i duvarımızın en yüksek yerine asıp kapalı tuttuk, ilâhî yardım ve rahmetten mahrum kaldık. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in buyurduğu üzere; “Rab olarak Allâh’ı, […]

Continue reading »

HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -36- NE GÜZEL!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com   Der-câm-ı tarab bâde-i gül-reng hoşest! Bâ-nağme-i ûd nâle-i çeng hoşest! Zâhid ki haber ne-dâred ez-câm-ı şarâb, Dûr ez-ber-i mâ hezâr ferseng hoşest! Peymânede gül gül kızaran mey ne güzel! Ud nağmeleriyle hıçkıran ney ne güzel! Her lâhza şarâba ta‘n eden ham sofular, Bizlerden uzakta olsa her şey ne güzel! (Ömer Hayyam Rubâîleri, Nşr. Mehmet KANAR, İstanbul, […]

Continue reading »

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -22- İSLÂM’DA GÜZEL AHLÂK

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi SEVİLENLE BERABERLİK Rebîa bin Kâ‘b (Ebû Firâs) -radıyallâhu anh- adlı bir sahâbî anlatır: “Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yakınında geceler, ona abdest suyunu getirir ve diğer ihtiyaçlarını görürdüm. Bir gün Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bana; «–İste! (Vereyim.)» buyurdu. Ben de; «–Cennette Sen’inle beraber olmayı isterim.» dedim. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; «–Başka […]

Continue reading »
1 2 3 205