ÇANAKKALE BİZİM!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Yedi düvel cengimizle kahroldu,
Çanakkale bizim, bizim kalacak!
Nâmert düşmanlara hesap kesildi,
Çanakkale bizim, bizim kalacak!

Dur durak bilmeden baharda, kışta,
Nefeslenemeden düzde, yokuşta,
Yüz binlerce şehid verdik savaşta;
Çanakkale bizim, bizim kalacak!

Vatan sevgi ister, toprak ise kan!
Gitmediğin yere üşüşür yaban!
Bilsin artık bilsin topyekûn düşman!
Çanakkale bizim, bizim kalacak!

Çanakkale Türk’ün kalesidir hey!
Kâfirlere Hakk’ın sillesidir hey!
Mü’minlerin gözü, hâlesidir hey!
Çanakkale bizim, bizim kalacak!

Yârdan da serden de geçti bu millet,
Ölüm inanana vuslattır elbet,
Hayat kadar elzem elbet hürriyet;
Çanakkale bizim, bizim kalacak!

Her karış toprakta ecdâdın izi,
Düşmanlara mezar kıldık denizi,
Ey Sükûtî! Tarih doğrular bizi;
Çanakkale bizim, bizim kalacak!