NEYLEYİM?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Yâr badem gözlüdür ama ne fayda,
Gönlümü inciten kaşı neyleyim?..
Meftûn olan kalbim daima sayda,
Rûhumu inleten düşü neyleyim?..

Dağlara kar düşer, içim ürperir,
Aşka geçit vermez, gözüm kararır,
Tükendikçe ömrüm, benzim sararır;
Kalbimi donduran kışı neyleyim?..

Hasret bittiğinde sıla ücrâdır,
Bilirim her sevgi kalpte icrâdır,
Hidâyet yolunda aşk bir mecrâdır;
Gözlerimi yakan yaşı neyleyim?..

Sevgi sermayesi yok ise serde,
Kalplere inmişse kara bir perde,
Sükûtî ağlayıp durur her yerde;
Mideme dokunan aşı neyleyim?..