HESAP VAKTİ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Beşikten mezara bir seyahat var,
Kırk yılda bir gelir fırsat durağı!..
Verdiklerin senin, verdiklerin kâr,
Ne güzel istasyon hayrat durağı!..

Şeytanlar pusuda nöbet bekliyor,
Ölüm, kapımızı her an yokluyor,
Her güne en az beş davet ekliyor;
İmtihanla dolu hayat durağı!..

Şâheser kubbede, ecdâdın sesi,
Kur’ân muhabbeti, hadis hevesi!
Ganîmet bilelim bir tek nefesi;
Rabbimiz’in lutfu sıhhat durağı!..

Eserlerle yaşar, kişinin adı,
Paylaşılan nanın tarifsiz tadı,
Gemilerin yosunlardan azâdı;
Temizlik limanı, zekât durağı!..

Variyet artıkça büyüyen yokluk,
Gözlerde bir açlık, midede tokluk!
Fitne, fücur, gıybet sonsuz bataklık;
Durmadan geçilir fesat durağı!..

Kurtuluş muştusu mevcut son dinde,
İlim arıyoruz olsa da Çin’de!
Ekenler, biçerler harman yerinde;
Bereketli olur hasat durağı!..

Duranlar kazanır elbet akdinde,
Celil’im Hak için olasın zinde,
Kimlerin yüzü ak hesap vaktinde;
Yolların sonunda mîlât durağı!..