YÜZAKI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Yakalım ay gibi göklerde özü,
Açalım her gece cânâna gözü,
Parlatıp söyletelim, câna, sözü;
Yüreğin defteri, mânâ Yüzakı…

Öz sedeften açılan sergiyi gez,
İnciler; incitemez, incinemez,
Şimdi, baş tâcı eden kıymeti sez;
Güzelin cevheri, yektâ Yüzakı…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)