GÜL’E HASRET!

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

İkrârım bâkîdir özde Sultanım,
Bu can başkasına meyil vermedi!
Hep Sen’in içindir âh u figānım,
Gönül sarayıma kimse girmedi!

Bir hüsn-i cemâlin methin ederler,
«Cihâna böylesi gelmedi.» derler,
Yüzün ayân olsa bilmem ne derler?
Yûsuf’u görenler Sen’i görmedi!

Şâd oldular gülistana girenler,
Bahtiyardır izlerini sürenler,
Zamanında Sen’i nice görenler;
Hak nasip olup da sırra ermedi!

«Vuslatın devâdır.» bilirim derde,
Anarım adını gezdiğim yerde,
Bülbül figān eder her gün seherde;
O da Sen’den âlâ gonca dermedi!

Kervanın savuştu, gelmez buradan,
Gideli asırlar geçti aradan,
Mahşerde vuslatın versin Yaradan;
Kul Hakkı dünyada devran sürmedi!