KIYASLAMALAR

  İnsan zihni; mukayese ederek, benzerlikler ve zıtlıklar kurarak anlar. Ele almak istediğimiz asıl mevzuya girmeden; mukayeseli düşünceye oruç üzerinden misaller verebiliriz: Oruç ve Fakirlik •Oruç; elde imkân olduğu hâlde, Allah için bir müddet aç ve mahrum kalmaktır. •Fakirlik, elde avuçta olmadığı için aç ve mahrum kalmaktır. Bu sebeple, oruçlu fakirin hâlinden anlar. İftar saatine doğru yaşadığı hissiyâtın tesiriyle, iftar […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -5- İSLÂM’DA BÂTINÎ FARZLAR ve BÂTINÎ HARAMLAR

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi CENNETLİK OLMAK Bir adam, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e; “−Ey Allâh’ın Rasûlü! Falanca kadın; çokça nâfile namaz kılması, nâfile oruç tutması, çalışması ve sadaka vermesiyle anılır. Fakat o kadın, diliyle komşularına eziyet eder!” dedi. Fahr-i Kâinât Efendimiz şöyle buyurdu: “–O kadında hiçbir hayır yoktur! O kadın cehennem ehlindendir!” Adam devamla; farz ibâdetlerini yerine getiren, […]

İDRÂK ÖTESİ MAKRO ÂLEM!

Ömer Sami HIDIR samihidir@gmail.com Galileo’nun teleskopla yaptığı ilk gökyüzü gözleminin üzerinden 400 yıl geçti. Bir zamanlar güneşin ve diğer gezegenlerin dünya etrafında döndüğü zannediliyordu. Gelişen teknoloji ile bugün insanoğlu Mars’a yolculuğu hedefliyor. Bu kadar keşif ve öğrendiğimiz her yeni bilgiden bir mesaj alıyoruz. Ne kadar az biliyorsunuz! Uzayda bütün cisimler hareket hâlinde. Yıldızlar, galaksiler ve göktaşları dâhil her ne varsa. […]

KİTAPLAR ve AĞAÇLAR

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com Mevzumuzun başlığına bakıp da; «İnsan zekâsının mahsûlü olan kitaplarla ağaçların nasıl bir alâkası, benzerliği olabilir?» diye düşünebilirsiniz. Burada kitapların insan için nasıl faydalı olduğunu, ağaçlarla bir kıyaslama yaparak belirtmek istiyoruz. Yoksa niyetimiz kitap sayfalarının ham maddelerinin ağaçtan olduğunu anlatmak değildir. İnsanların hayırlısı-şerlisi, faydalısı-zararlısı, iyisi-kötüsü, güzeli-çirkini, boşu-dolusu, zirvesi-zırvası… olduğu gibi kitaplar için de durum aynıdır. Atalarımızın; “Eğri odunun […]

NEREDE?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ey şahâdet getiren göz, deme cânan nerede! Perdesiz bak, o habîb işte, fakat can nerede? Sarmasın yerde hevesler seni bitmez kederin, Bir nefes sonrası dersin: Koca devran nerede? Gonca vaktinde yığınlar sana gıptayla dolu, Çile vaktinde şaşarsın, nice hayran nerede? Artıyor kanlı zulümler, canavarlaştı cihan, Yedi milyar denilen kitlede insan nerede? Gece gündüz yaşanan hâdiseler kahrediyor, […]

SAHÛR OLUR…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)   Gözünde cilve muhteşem, güneş hilâle nûr olur, O’nunla yerde her gecem, oruç için sahûr olur… Yakınlaşınca dağlıyor, uzak düşenler ağlıyor, Gözüm O’nunla çağlıyor, yanan yürek cesûr olur… vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün

NEMRUT ATEŞİ

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Düşman kurşunu yıkamaz beni, Dost bildiğimden gelen taş kadar! Nemrut ateşi yakamaz beni, Haset yakıtlı bir ateş kadar! Törpüleyemez ömrümü hazan, Yedi düvel hep kaldırsa kazan, Üzmüyor beni hiçbir gam inan; Beyhûde çıkan iç savaş kadar! Zulümde sınır tanımıyor Çin, Çarpmaya hazır sanırsın ki cin, Sükûtî! Doğu Türkistan için; Buğzun da mı yok çatık […]

KIZILELMA, KADERİN RÜZGÂRIDIR!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Horasanlı alpleri, erenleri bildin mi? Mehmed’im! Kızılelma bir sevdanın hârıdır!.. Sonsuzluk aşkıyla at sürenleri bildin mi? Ah, bir güzel ki serden geçenlerin yâridir!.. Nizâm-ı âlem için okum, yayım Oğuz’dan, Destanlarımı aldım Alparslan’dan, Yavuz’dan, Ölümsüzlük içmişiz Kevser adlı havuzdan; Ey yiğit! Kızılelma tarihin envârıdır!.. Nefsin sarp dağlarını aşmadan varamazsın, Yanmadan yandıramaz, taşmadan varamazsın, Bir hayalin peşine düşmeden […]

GEL HALVET ET, YAKLAŞ O’NA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Dedim: «Hak’tır» tek İlâh’ım; Gel gayret et, yaklaş O’na!.. «O’nu» söyler her îzâhım; Gel haşyet et, yaklaş O’na!.. Boyan bir aşk edebini; Gör, hilkatin sebebini!.. Duy, bu «tevhid» talebini; Gel hicret et, yaklaş O’na!.. Gönül yol al, şirkten sakın; Can seyrinde, Hakk’a sığın!.. O’dur, sana senden yakın; Gel rahmet et, yaklaş O’na!.. Sök, at «ben»lik gururunu; […]

KUR’ÂN MEVSİMİ…

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Allâh’ım bu nasıl bir kelâm böyle, Nasıl bir kısmettir Kur’ân mevsimi? Bizleri emrine âmâde eyle, Ne kutlu hizmettir Kur’ân mevsimi… Nice hâfızların güzel sesinde, Âlimlerin sarığında, fesinde, Her harfi bir inci mesâbesinde; Her âyet hikmettir Kur’ân mevsimi… Ne güzel bir çağrı, ne güzel hitap, Seni bulamayan olacak harap! Rabbimiz’in gönderdiği son kitap; Âleme rahmettir Kur’ân mevsimi… […]

1 2 3 137