TUZAĞI ve ÇAREYİ GÖRMELİ!

Yunus Sami EŞMELİ yunussamiesmeli@hotmail.com Bir akşam vaktiydi. Ebû Şehm -radıyallâhu anh-’ın yanından bir genç kız geçiyordu. Nefsine uydu ve kızı yakasından tutup çekti. Nihayet çok geçmedi ki nefsinin bu tuzağını gördü ve bırakıp oradan hızlıca uzaklaşıverdi. Sabah oldu. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- insanlardan bey‘at alıyordu, Ebû Şehm’in bey‘atını kabul etmedi. Sonra da; “–Şimdi de yakayı tutup çeken mi geldi?” […]

BİR KOLU CENNETTE…

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Yemenli Ezd kabîlesinin Devs boyunun eşrafından olan Tufeyl bin Amr -radıyallâhu anh- hicretten önce müslümanların muhasara altında bulundukları dönemde İslâm’a girmek için Yemen’den Mekke’ye geldi. Mekke’de bir müddet kaldıktan sonra memleketine döndü. Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh- onun tebliğiyle müslüman oldu. Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Tufeyl’in kavmini İslâm’a davetini kolaylaştırması için; “Allâhım, ona nur ver […]

DİN ve VATAN

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com İnsan olarak muhtaç olduğumuz maddî ve mânevî birçok değerler vardır. Bunlar içerisinde en önemlileri; din, vatan ve bayraktır. Din, esas itibarıyla mânevî yönümüz olmakla beraber maddî hayatla; vatan ise coğrâfî bir alan olarak, maddî bir toprak parçası olduğu hâlde mâneviyatla irtibatlı yüce değerlerdir. Bir yere vatan denmesi için, üzerinde doğup büyümek yeterli değildir. Öyle olsaydı gurbette doğup […]

MEHMET PARMAKSIZ AĞABEY

Mehmet MENCET Kaleme alınmak istenen yazıların şüphesiz en zoru, sevdiğiniz insanların arkasından onu anlatmak… 2 Ağustos 2019’da yüce Allâh’ın sonsuz rahmetine, sevdiklerinin yanına tevdî edilen Mehmet PARMAKSIZ Ağabeyimiz tam bir gönül insanı idi. 1974 yılında ilk vazife yeri olarak Urfa’nın Hilvan ilçesine tayin oldum. Benim için ilk vazife yeri, ilk gurbet. Urfa müftüsü Halil GÖNENÇ Beye selâm götürmüştüm. Biraz sohbetten […]

CENNET ÇİÇEKLERİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Çocuklar hep bir ağızdan bağırıyorlardı: “–Hocam bir daha anlatın ne olur Sultanahmet Camii’nin kaç minaresi var! Selimiye Camii nerede!” Bursa’daki Keşiş Dağı’nın eteklerindeki Cumalıkızık köy mescidinin imamı, Kur’ân kursuna gelen talebelerine yeniden anlatmaya başladı. Köyün yeni camisi bitmek üzereydi, imam efendi de onun hevesiyle çocuklara gördüğü Sultanahmet Camii’ni, Edirne’deki Selimiye Camii’ni anlatıyordu. O zamanlar fotoğraf […]

BİR TUĞLA OLABİLMEK!

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com İstanbul’a çocukluğumda her yaz tatilinde gelir, adım adım sokaklarını gezerdim. İlk İstanbul’a geldiğim yıl 1976 idi ve 10 yaşındaydım. Süleymaniye Camii’ni görünce o kadar şaşırmıştım ki; «Bu kadar büyük bir cami nasıl olur? Ne büyük sanat ne büyük bir işçilik ne büyük bir mânevî enerji böyle büyük bir camiyi ortaya çıkardı?» diye düşünmüştüm. Aradan yıllar geçti ve […]

HAK RENGİ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Uyan yolcu, ruhsuz beden dayanmaz, Nefsi tuş olmayan bir can, kazanmaz! Şu imtihan yurdu, fânî çarşıda, Hayrı dileyenler şerre dadanmaz! Dillerin altında hangi bakla var? Yâri anmadıkça, gözler uyanmaz! Kalplerin içinde güller solarsa, Dikenler kalır ki, bülbüller konmaz! Îman ateşiyle, secde hâlinde, Bağrı yanmayanın alnı nurlanmaz! Alnı nurlu Anadolu dervişi, Allah’tan başka bir tanrıyı anmaz! Dünya […]

HATÎCE VÂLİDEMİZ

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Rasûl-i Ekrem’i bi’setten evvel anladı O, Basîret üstü firâset, Hatîce Vâlidemiz… Emin Muhammed’e teklîfi aşkla yolladı O… Nezâket üstü zarâfet Hatîce Vâlidemiz… O Nûr’a olmak için en yakın ve en mahrem, Azık taşırdı Hirâ sırtlarında Gül Annem, İnandı Ahmed’e en başta, oldu ilk şebnem, Meveddet üstü muhabbet Hatîce Vâlidemiz… Küfür, muhâsara etmişti, el koyup çöreğe… Çocukların […]

NÂRA MI NÛRA MI?

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com   Hep muhasebe et kısa ömrünü! Nâra mı nûra mı taşır amelin? Baş tâcı kıldın mı O’nun emrini? Nâra mı nûra mı taşır amelin? Sâlih amelim çok diye övünme! Mîzan kurulmadan önce sevinme! Dünyada nefsini sakın savunma! Nâra mı nûra mı taşır amelin? Havf ve recâ ile yaşa hayatı! Her nefes verişte hisset memâtı! Yâdından […]

«O’NU» SÖYLER, HER AN O’NU!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com   Vecde girmiş aşk dergâhım; «O’nu» söyler, her an O’nu!.. Nefs işleyen söz tezgâhım; «O’nu» söyler, her an O’nu!.. Hayra, şerre tenim tanık; Yüz gerekir Hakk’a lâyık!.. Aşk odunda pişen koruk; «O’nu» söyler, her an O’nu!.. Gönül kul ol, bul ihsânı; Katrede gör, bir ummânı!.. Duy, «emânet» yüklü cânı; «O’nu» söyler, her an O’nu!.. Her bir âzam, […]

1 2 3 144