GÖRDÜM!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

 

Ben seni ey cânânım,
Hayalde, düşte gördüm!..
Dost bağında elvanım,
Gülde, güneşte gördüm!..

Sıla, gurbet konarım,
Dâim hüzün kanarım,
Hem üşür hem yanarım;
Suda, ateşte gördüm!..

Garip gönlüme hârsın,
Pür edâ, edep, arsın,
Neye baksam sen varsın;
Toprakta, taşta gördüm!..

Bir dem dermanım olan,
Bir dem aklımı alan,
Canıma oklar salan;
Kirpikte, kaşta gördüm!..

Sadrıma düşen nazar,
Adından nûrun sızar,
Kalem hüsnünü yazar;
Hatta, nakışta gördüm!..

Bir anda zaman durur,
Dilim, damağım kurur,
Avcılar beni vurur;
Ceylânda, kuşta gördüm!..

Fikrimin incesinde,
Dağların yücesinde,
Sükûtun gecesinde;
Şimşek çakışta gördüm!..

Bir hiç oldu Servet’im,
Çığa döndü hayretim,
Çiçek çiçek hasretim;
Baharda, kışta gördüm!..

Aşk pervâneye ışık,
Aşk kördüğüm, karmaşık,
Aşk içimde sarmaşık;
O son bakışta gördüm!..