YÛNUS EMRE HAZRETLERİ

Sami İLHAN samilhan@hotmail.com

 

Ya himmet ya buğday, seç; buyurdu Sultan Bektaş,
Uzaklaştı buğdayla, sonra aldı bir telâş.
Ne ettim ben Sultânım, ne olur nefes verin!
Uzun irşad yolunda, gayri Tapduk rehberin,
Sen var git Nallıhan’a, hizmetindir himmetin

Eşiğe başın koydu, sonra baş tâcı oldu,
Mâsivâ terk olunca, ballar balını buldu.
Rast gelmedin mi dağda hiç eğri bir oduna?
Eğri giremez burdan, Tapduk Sultan adına!