KATRE UMMÂNA DÖNER AŞK İLE YÜRÜYENE

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com   Bin, mânâ gemisine, hüsn olsun dilde kelâm, Açılsın mahzun rûhun, sevginin ummânına. Yelkenler hamd ü senâ, dümen salât ü selâm, Amennâ ve saddeknâ Sultân’ın fermânına. Bulunduğu boşlukta sevgiyle döner dünya, Sevgiyi Yaradan’ın emrinde cümle âlem. Sağlık ve afiyetle bu günleri gördün ya, Besmeleyle başlayıp, şükürle yazsın kalem. Masnûâtı görmeyi lutfeden, ol Sânî’dir, El-Musavvîr isminin tecellîsi […]

Continue reading »