NE OLUR?

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Vîrâne eyledin gönül mülkünü; Kirpiğe gözyaşı dizsen ne olur? Taşıyorken gamın ağır yükünü; Ayaklar altında ezsen ne olur? Târumâr eyledin akl u fikrimi, Karman çorman ettin dilde zikrimi, Unutturdun bana şimdi şükrümü; Gönlümden geçeni sezsen ne olur? Durmadın sözünde, revâdır dedin, Çıkardın gönlünden, cefâdır dedin, Unuttun ahdini, vefâdır dedin; Bu garip sevdâdan bezsen ne […]

Continue reading »

ÇARESİZ GÖNÜL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Bahtının yeline kapıldı gitti, Ele geçmez oldu, dîvâne gönül. Bahar geldi geçti, güz bile bitti, Yıkıldı hasretle, vîrâne gönül. Mecnun oldu, Leylâ diye dolaştı, Ferhat oldu yüce dağla dalaştı, Vâmık oldu ne dertlere bulaştı; Dillerde söylenen efsâne gönül. Sevda diye renkten renge boyandı, Dayanılmaz nice derde dayandı, Gurbet ellerinde odlara yandı; Bulmadı derdine […]

Continue reading »

KIT‘A

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Vîrâne gönül mülkünü Ferhâd ile gezdik, Hasret-zede bülbül gibi feryâd ile gezdik, Yok senden eser goncaların boynu bükülmüş, Birlikte geçen demleri hep yâd ile gezdik… vezni: mef‘ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün İstanbul, Nisan 1987

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -32-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) اِنَّ الَّذ۪ى لَيْسَ ف۪ى جَوْفِه۪ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْاٰنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. “Kalbinde Kur’ân’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.”(Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân, 18; Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân, 1) İnsan, îmâr isteyen bir hânedir, «Kimde Kur’an yoksa bir vîrânedir.» vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Continue reading »