OLMAZ!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

 

Allâh’ın adıyla söze başlarız,
Bir mum yakmaz, karanlığı taşlarız,
Bu dâvâya gönül vermeden olmaz!..

Tevhid bayrağındı, şahâdet tuğun,
Kılıçtan keskindi kutlu buyruğun,
O şanlı devlete ermeden olmaz!..

Türk imzalı, gül kokulu ferman bu,
Hasta çağa; gam, kasvete derman bu,
Yürekleri Hakk’a kurmadan olmaz!..

Ey yiğitler, sefer kızılelmaya,
Selâm sonsuzluğa, yıldızla aya,
Beş vakit dîvâna durmadan olmaz!..

Has kullar eliyle tarih dirilsin,
Umutsuz ufuklar sevindirilsin,
Dünyayı sevgiyle sarmadan olmaz!..

Mazlumlara, gariplere yâr mıyız?
Maskeleri düşürmeye var mıyız?
Zâlime, hayduta vurmadan olmaz!..

Koparıp boynunu vatan satanın,
Ak edip bahtını kara kıtanın,
Sömürü çarkını kırmadan olmaz!..

Adam kayırmayı, rüşvet almayı,
Haksızlığa susup, makam çalmayı,
Bozulmuş düzeni yermeden olmaz!..

Her dem merhametli, mert olacağız,
Ok gibi dosdoğru sert olacağız,
Adâlet yayını germeden olmaz!..

Boş lâfı bırakıp, gayreti çağır,
Zaman sancılanmış, imtihan ağır,
Aklı da, fikri de yormadan olmaz!..

Fitne bataklığı tez kurutulsun!
Hâinlerin yakasından tutulsun!
Fîzan’dan öteye sürmeden olmaz!..

Destanısın alnındaki yazının,
Geleceğin, aynasında mâzînin,
Dağılmış boyları dermeden olmaz!..

Dağlar aşılacak, bıkıp yılmadan,
Fatih’in yanına Şems’i bulmadan,
Nefisle de cenge girmeden olmaz!..

Tuzağı, oyunu sökmez İblis’in,
Namluda îmânı Ömer Halis’in,
Düşman saflarını yarmadan olmaz!..

Biz toprağız, bağrımızda gül biter,
Onlar ateş, yağma, talan, ah tüter,
Bâtılı yerlere sermeden olmaz!..

Sevdiğin kim senin, kim kılavuzun?
Ayak izlerinden ceddin Yavuz’un,
Aşkın eşiğine varmadan olmaz!..