SEBEBİ KİM?

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

Dünya döner, âlem döner,
«Bilir misin sebebi kim?»
Bir gün gelir hepsi söner,
«Bilir misin sebebi kim?»

Semâya bak; «yıldız yıldız»,
Güneş niçin doğar yalnız?
Biz dünyada niçin varız?
«Bilir misin sebebi kim?»

Menekşe mor, çiğdem sarı,
Balı niçin yapar arı?
Kim yarattı yoktan varı?
«Bilir misin sebebi kim?»<

Çaresize O’dur çare,
Bin bereket vermiş yere,
Şu âheste akan dere;
«Bilir misin sebebi kim?»

Dağlar yüce, deryâ derin,
Rüzgâr eser serin serin,
Türlü nebat biten yerin;
«Bilir misin sebebi kim?»

Zaman, mekân, her hâdise,
En küçük an bir sâlise,
Şu âlemde ne var ise;
«Bilir misin sebebi kim?»

Gören gözün, kalem kaşın,
Hem kurunun hem de yaşın,
Kara toprak, dağın, taşın;
«Bilir misin sebebi kim?»

Dalda yaprak, yerde gazel,
Hepsi ayrı ayrı güzel,
Ebed nedir, nedir ezel?
«Bilir misin sebebi kim?»

Güle tutkun bülbüller var,
Top top açan sümbüller var,
Gül sevdalı gönüller var;
«Bilir misin sebebi kim?»

Kuşlar öter, kuzu meler,
Yaratılmış neler neler…
Vakti gelen göçüp gider;
«Bilir misin sebebi kim?»

23 Mart 2021