CAN MUHAMMED (S.A.S.)

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Cânımdan çok sevdim Sen’i,
Can Muhammed, yâr Muhammed (s.a.s.)
Hasret yakar durur beni,
Can Muhammed, yâr Muhammed (s.a.s.)

Gurbet elde dövünürüm,
Ümidim var, avunurum,
Ümmetinim, övünürüm;
Can Muhammed, yâr Muhammed (s.a.s.)

Sen Allâh’ın Rasûlü’sün,
Âlemlerin tek gülüsün,
Hakk’ın sâdık bir kulusun;
Can Muhammed, yâr Muhammed (s.a.s.)

Hak; «Habîbim!» dedi Sana,
Kevser’i de verdi Sana,
Salât, selâm etti Sana;
Can Muhammed, yâr Muhammed (s.a.s.)

Uçup gitti benden saffet,
Asra yenik düştüm, affet!
Sükûtî’ye şefaat et!
Can Muhammed, yâr Muhammed (s.a.s.)