MEVLÂ İLE SOHBET

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Osmanlıca hâlini okumak için tıklayınız…

Yüceyse, Kur’ân’la yücedir semâ…
Gölgesiyle «arz»a, şan veren hümâ…

Okunması için, indi bu kitap:
Bizzat kıraattir, isim-müsemmâ…

Bu ulvî sofradan uzak durmak ne?
Anlamamak nedir, kalbin mi âmâ?..

Tembelliği etme, cehle bahane,
Apaçıktır kitap, değil muammâ!..

İhlâsla, takvayla, açılır sırlar;
Gayretlerin şevki, feyze rehnümâ…

Taş da olsa kalbin, ısrarla oku,
Mermeri deler su, düşse dâimâ!..

Kur’ân’sız gönüller hasta ve bîtap,
O şifâ olmadan dinmez bu hummâ…

Mushaf’ın yüzünde, hikmet aynası,
O nûra baktıkça nurlanır sîmâ…

Bir defa okunup bitmez, bu, sonsuz,
Her defa keşfolur bir nice îmâ…

Mevlâ ile sohbet imkânı onda;
Ondadır Âdem’e verilen esmâ!..

Pür huşû okursan, sekînet iner;
Melekler, başında eder içtimâ!..

Kur’ân bahçesinde râyiha bulur,
Tilâvetsiz mü’min, kokusuz hurma!..

Aslını, mealle, tefsirle oku!..
Elinden tutmalı sağlam ulemâ…

Kadir Kur’ân’ladır, yaşa ve yaşat,
Kur’ân’la Sünnet’le, şefâat uzmâ!..

Ramazan Kur’ân’dır, ona tahsis et,
Onlarca hatimdir, tarz-ı kudemâ…

Bütün bu nimetler, Mevlâ’dan ikram.
Huzûr-i kalp ile okursan ammâ!..

Tilâvetin ism-i fâili, Tâlî,
Mahlâsın hakkıdır, hep oku, susma!..

2007-2021