GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Derdi sevdâ olanın, bahtına Leylâ yaraşır…
Bahtı Leylâ olanın, gönlüne sevdâ yaraşır…

Ser verir sırrını vermez bilesin âşık olan,
Böyle âşıklara hep cennet-i âlâ yaraşır…

Yücelerden yücedir aşkına sâdıksa gönül,
Erişilmez yüce Kaf Dağı’na Ankā yaraşır…

Yüzü gül bahçesi yârin; saçı sünbül, leb-i mül,
Ona elbette ki bir bülbül-i şeydâ yaraşır…

Sözlerin doğrusu elbet budur ancak Seferî,
Aşka dâirse eğer her söze mânâ yaraşır…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün)