HASLETİN VEFÂ OLACAK…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Yığınla mikrobu, mağlûb edip de âfiyetin,
Yığınla salgını, püskürtecek mukāvemetin.
Yığınla hastaya, Lokman yönün, şifâ olacak,
Tabipliğin, hünerin, hasletin vefâ olacak.

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün