EVDEYKEN…

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)


Neymiş evde sıkılmak?
Bunu fırsat sayalım…
Neler var yapılacak,
Bir bir sıralayalım…

Okunmamış kitap çok,
Kazâsı olmayan yok,
Üç aylarda sevap çok;
Seccâdeyi yayalım…

Çocuklar sohbete aç,
Haydi Mesnevî’yi aç,
İrfandır, derde ilâç;
Gönülleri yuyalım…

Bahane eskidendi,
Mazeretler tükendi,
Güzel her şeye haydi;
Kapı aralayalım…

Kapalı dursun TV,
Açarsan koy rezerve,
Şerler girmesin eve;
Güzel sesler duyalım.

İnternet dikkat yeri,
Kaçmasın gönlün feri,
Ancak doğru haberi;
Güzel sözü yayalım…

Eğlenceydi, iş güçtü,
Ömür hayhuyla geçti,
Şimdi evdeyiz, vakti;
Gönle kiralayalım…

Sıkılsan iş değiştir,
Kalem-defter yetişir,
Hikâye, roman, şiir;
Yazı karalayalım…

Görelim iyi yanı,
Bırak sıkılsın canı,
Kör nefisle şeytanı;
Elbet paralayalım…

Tâlî, hatimler indir,
Geçmişleri sevindir,
Vallâhi gün bugündür!
Gafletlerden ayalım…

Görüş büyüklerinle,
Sesini duyur, dinle!
Hüzün diner telkinle;
Hatır gönül sayalım…

Neymiş evde sıkılmak?
Bunu fırsat sayalım,
Neler var yapılacak;
Bir bir sıralayalım…