BİZİM ŞAHSİYETİMİZ

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Azim, sebat ve hasat, benliğinde üçlü maya,
Güneş misâli karakter, nümûne oldu aya.
Başak başak bu kemâlâta yaydı seccâde,
Öğüttü hamlığı en mûtenâ değirmende.

mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa’lün)