KIT‘ALAR

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

KEYF DEĞİL KEHF…

Ashâb-ı Kehf’e benzedik âhirzamanda biz;
Baskın küfür ve şerre; muhâlif ve çâresiz.
Kur’ân ve Sünnet’in, sığınırsak binâsına,
Çirkef bulaşmadan bu cihandan göç eyleriz…

İÇ ve DIŞ ZAFER

Nefis ve düşmanı kahretti muhterem dedemiz,
Geniş ufukları fethetti muhteşem dedemiz…
Hesâba çekmeli Tâlî, selefle kendimizi…
Ne hâlde onlara nisbet, bizim mücâhedemiz?

ŞEYTAN PİSLİĞİ

Ne yazık bir sürü genç, rızkını şeytandan umar,
Ne hamâkat ki yiyenden para ister bu şamar,
Bir kuruş faydası yok, gelse de binlerce tomar;
Şeytanın pisliği, iblis işi, kin harcı kumar…

FARK EDECEK!

Müslüman mâsivâyı terk edecek,
İki dünyâyı nûra gark edecek…
Burda mü’minle kâfir aynı gibi;
Yarın ukbâda çook fark edecek!..