MÜŞFİK OL!..

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Vicdan ol yetîme, cân ol öksüze,
Ulaştır yamaçta kalanı düze,
Yokluk çöllerinde kavrulan yüze,
Varlığınla ılgıt ılgıt meltem ol!

Dünya bir âlem ki, bîçâre dolu,
Kimisinin ne çulu var, ne pulu,
Şunun ayağı yok, şunun da kolu,
Müşfik ol ey gönül, cömert âdem ol!..