NERDE, NE KAYNAR?

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Her gönül tenceredir, dert dolu harman kaynar,
Derdi Allâh olanın mutfağı, derman kaynar.

Çölde hiç yok su sanan, ey be kedersiz vicdan,
Hû çekip bağrı yanan kimsede umman kaynar!

Gamsız ey, sen niye her sancıda pişmez çiğsin?
Elde kor var, tutuşan sînede îman kaynar!

Rahmet ufkunda garip yurdu kucaklar şefkat,
Zorba dünyâda fakat kan gölü yâman kaynar!

Ey figan! Çâre değil, derde sağır bir yerde;
Sâde ibret bulunur, bir de danışman kaynar!

Eski mantıksız akıl, tâze akılsız mantık,
Yeni tip köhne cehâlet küpü uzman kaynar!

Merhamet, âh, adı var, kendisi yok zâlimde,
Duygusuz, süslü çağın vahşeti, azman kaynar!

Her çamur sıçradı pak rûha, ne paklar, ey su?
Saf helâl nerde, haramdan yana batman kaynar!

Zevke zor geldi sevâb, ecre koşan seyreldi,
Pek kolaylaştı günah, suçta bezirgân kaynar!

Kör mü çılgın geceler, devrolunan gün, mahşer,
Tevbe etmezse beşer, sille-i Kahhar kaynar!

Göz uyansın; yedi kat gökte ne volkanlar var,
Halk uyurken yedi kat dipteki katman kaynar!

Yoktur iblîse uyan kimselerin hak dostu,
Nefse mağlûp olanın çevresi düşman kaynar!

Son kıyâmette yarın sonsuza dek hüsrânda,
Ey şuur, hayrı zayıf, şer yönü şişman kaynar!

Sen de eğlence-oyun sanma sakın dünyâyı,
Bak cehennem denilen kuytuda pişman kaynar!

Bize tek çâre Hudâ, titreme ey can, keyfe,
Ya kıvılcım ya tomurcukla bir orman kaynar!

Tâ ezelden, ebedî, tek olanındır buyruk,
Kim demiş her kafadan kum gibi ferman kaynar?

İşte Kur’ân, ona bak, nerde ne kaynar, tam gör,
Şeksiz Allâh’a güven, başkası hırman kaynar!

Hak basîrettir açan ufku, görünmez sırdan,
Görenin göğsü liman, bağrı da mihman kaynar!

Bunca mazlum ve yetim var, nice muhtaç, Seyrî,
Nesle şefkatle bakan kalb-i müselman, kaynar!

Her gönül tenceredir, dert dolu harman kaynar,
Derdi Allâh olanın mutfağı, derman kaynar.

06:21 Cumartesi, 18.12.2021
Sancaktepe/İstanbul