GAZEL

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Duysa âşıklarının derdini, cânân ulaşır mı?
Cânı cânandan uzak âşıka, dermân ulaşır mı?

Gönlümüz «kulbe-i âhzan»daki Yâkublara ağlar,
Kara zindandaki Yûsuflara unvân ulaşır mı?

O gönül derdini paylaşmaya tâlip olurum ben,
Diyecekler: «Bu fakirhâneye mihmân ulaşır mı?»

Yine cânân ile sohbetlere dalmış o uğursuz,
Şu rakîbin acabâ katline fermân ulaşır mı?

Bir ümit ver Seferî, yollara düşmüş bütün âlem,
O güzel sevgilinin semtine, kervân ulaşır mı?

16 Ocak 2017, Girne

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilâtün
(fâilâtün)