KILIÇ KABUL ETMEZ, KINIMIZ BİZİM!..

ŞAİR : Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

-Türk Silâhlı Kuvvetleri, terör yuvalarını dağıtmak için Afrin’e girdi- (20 Ocak 2018)

Cihana nam salan Türk askeriyiz,
Ezelden bellidir şânımız bizim!..
Yüce Peygamber’in gül neferiyiz,
Uğruna fedâdır canımız bizim!..

Elimiz tetikte dağlar aşarız,
«Ya Hak!» diye şehâdete koşarız.
Biz dünyada vatan için yaşarız,
Kılıç kabul etmez kınımız bizim!..

Bâtılla ezelden nizâmız vardır,
Hak yola götüren gazâmız vardır,
Ebed-müddet üzre dâvâmız vardır;
Al bayrağı süsler kanımız bizim!..

Aman dileyene kalkmaz elimiz,
Yetimin yüzünde açar gülümüz,
Nerde mazlum varsa sarar kolumuz;
Yalnız düşmanadır kinimiz bizim!..

Yedi düvel sarsa bizi dört yandan,
Şah atlara binip gideriz önden.
«Bir hilâl uğruna» geçeriz candan;
Kutlu gönüllerdir «sin»imiz bizim!..

Ecel olur, tepesine yağarız;
Hâinleri, inlerinde boğarız.
Dünyalar durdukça, yeni doğarız;
İnşallah, cennette sonumuz bizim!..

21 Ocak 2018, Zeytinburnu-İstanbul