MAHCUBİYET GETİRDİM

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Huzûruna mahcubiyet getirdim,
Bu garip kulunu, affet isterim!..
Gençliğimi gurbetlerde yitirdim,
Sonsuz kereminden, izzet isterim!..

İnlemekte kalbim dağın altında,
Hayallerim kaldı çağın altında,
Beklemekte can bıçağın altında;
Son nefeste imdat, rahmet isterim!..

Bu imtihan söktü akıl çivimi,
Nefsim yağmaladı gönül evimi,
Hazan mevsiminde ömür takvimi;
Baharı solmayan cennet isterim!..

Bir hasret ki, içim-dışım yanıyor,
Gördüğüm yaralar beni kanıyor,
Hem korkuya hem umuda banıyor;
Nûrundan kanatlar lutfet isterim!..

Her şey Sen’in kudretinin şaşkını,
Dilim damağımdan emsin aşkını,
Gözlerimde günahların taşkını;
Esmâlarınla sar, setret isterim!..