ARZDAN ARŞ’A İMZAN SEN’İN!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Yâ Rab! Kulum, geldim Sana;
Sır mı her bir lâhzan Sen’in?..
İlm-i ledün düştü câna;
Tek maksûdum rızan Sen’in!..

«Tevhid» dedim her sûrede;
Meftun oldum bu çarede!..
«Adli» söyler her zerrede;
Her ödülün, cezan Sen’in!..

Özümde mi has gevherin?
Nefse indi aşk seferin!..
«Hikmet» diyor her haberin;
Ahdin, sulhun, nizan Sen’in!..

Veren Sen’sin saf nefesi;
Arş’ı tutan içli sesi!
Sen gösterdin düzü, tersi;
Hoştur kader, kazan Sen’in!..

Gönlümde mi aşk dergâhı?
Orda buldum kıblegâhı!..
Garip kulum, ver felâhı;
Sekiz cennet ravzan Sen’in!..

Su, od, toprak; şekil, sûret;
Her âzâmda bin kerâmet!..
«Sen’i» söyler âyet âyet;
Arzdan Arş’a imzan Sen’in!..

6 Ocak 2017