YALNIZ DEĞİLSİN!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Can sevdiğim, gönül dostum, yârenim!
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!
Varlığıyla derde derman verenim…
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Sonsuz güzelliği nakşeden var ya!
Sevgiyi kor edip aşk eden var ya!
Esmâya yüreği köşk eden var ya!
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Nedir bu endişe? Nedir bu telâş?
Günahlardan arın, kör nefsini aş!
Rabbinden rızıktır önündeki aş…
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Sakın isyan etme basit bir derde!
Elbet bir gören var seni her yerde!
Seherde zikrinle açılır perde…
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Düşün! Kul dünyaya ne diye gelmiş?
İnişli çıkışlı vadiye gelmiş…
Bir tövbeye bin af, hediye gelmiş…
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Ne kadar şükretsek elbet yine az!
Hakk’ı haykırmalı her çıkan avaz!
En güzel ibâdet, beş vakit namaz…
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Secde et, matlûbun ulaştır Yâr’e…
Her türlü mihnete, O’dur tek çare!
Salevatla bağlan yüce Rehber’e;
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Yaşarken ömrünü eyleme hebâ!
Hesaba varmadan, çekil hesaba…
Aile akrabanı hep kat nisâba;
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Belki kemlik gördün, bilmem kaç defa?
Belki eller gibi sürmedin sefâ!
Olma merhametsiz, olma bîvefâ!
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Her hakkı olanın hakkını gözet!
Yetimden, öksüzden, mazlumdan haz et!
İlimden, irfandan, ahlâktan söz et!
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Nice mâsivâdan aşır gönlünü!
Aşkın dergâhında pişir gönlünü!
Fânîden Bâkî’ye düşür gönlünü!
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

Kapılma yeise asla Niyazkâr!
On sekiz bin âlemin sahibi var!
Her an, her yandadır. O, seni duyar!
Bilesin, hiçbir an yalnız değilsin!

24 Ocak 2017