KARAMSAR

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

Satır satır yazdım defter-i ömrü,
Gayrı yazılacak ahval kalmadı.
Acep sağır mıyım, acaba kör mü?
Dostlara soracak sual kalmadı.

Yıllar akıp gitti taşkın sel gibi,
Anılar savruldu esen yel gibi,
Ya umutlar dersen, bir hayal gibi;
Hiç sorma, bildiğim masal kalmadı.

Dizler taşımıyor yorgun bedeni,
Bir sürü dert sardı sararmış teni,
Kimseler bilmiyor «nedir» nedeni;
Şöyle tutunacak bir dal kalmadı.

Harcadık yok yere ömrü boş yere,
Sormadık kimseye: «Mutluköy nere?»
Ağlamak gelmedi akla bir kere;
Çünkü ödenecek vebal kalmadı.

Bilmem ki kim çaldı gözdeki feri,
Kaderde kalmadı vuslatın yeri,
Seferî’yim amma çağırman geri;
Dönüp de gelecek mecal kalmadı.

24 Temmuz 2015, Girne