CANIMIZ VATANA KURBANDIR BİZİM

ŞAİR : Yusuf DURSUN yusufdursun66@gmail.com

I
Tanrı Dağları’nı aşarak geldik,
Orhun Irmağı’ndan taşarak geldik,
Alperenler gibi coşarak geldik.
Hemhâl olduğumuz, cânandır bizim,
Şükür, rehberimiz Kur’ân’dır bizim.

Doğudan batıya otağ kurduk biz,
Kuzeyden güneye mühür vurduk biz,
Bir kutlu davete gönül verdik biz.
En güzel çağrımız ezandır bizim,
Şükür, rehberimiz Kur’ân’dır bizim.

Mübârek toprağı kanla yoğurduk,
Âleme yön veren bir nizam kurduk,
Secdeye kapandık, kıyama durduk.
Kalbimizde atan îmandır bizim,
Şükür, rehberimiz Kur’ân’dır bizim.

Çağları aşarken yüce devletim,
Kimimiz dul kaldık, kimimiz yetim.
Bir ölüp, bin doğdu aziz milletim.
Varımız, yoğumuz vatandır bizim,
Şükür, rehberimiz Kur’ân’dır bizim.

II
Yedi düvel silâhına sarılsa,
Fitneyle, fesatla tuzak kurulsa,
Pervâmız yok ölüm emri verilse.
Canımız vatana kurbandır bizim,
Şükür, rehberimiz Kur’ân’dır bizim.

Pabuç bırakmayız ağaya, beye;
Allah rızâsıdır bizde tek gaye.
Şehidlik âlemde en ulvî pâye…
Yolumuzu çizen Furkan’dır bizim,
Şükür, rehberimiz Kur’ân’dır bizim.

Yanılmasın, şaşırmasın hâinler;
Sabrımızı taşırmasın hâinler.
Nâramızı duyan gafiller inler!
Tarihte şânımız yamandır bizim,
Şükür, rehberimiz Kur’ân’dır bizim.

Verecek bir karış toprağımız yok!
Göklerden inecek bayrağımız yok!
Üflesen sönecek ocağımız yok!
Allâh’a borcumuz bir candır bizim,
Şükür, rehberimiz Kur’ân’dır bizim.