Kur’ân’dan İktibas İlhamlar -8- FEDÂ BAYRAMI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

“Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.” (el-Kevser, 2)

Aman bu cihan denen âfet,
İlişmeye gönlüne zinhar!..
Malınla, canınla cihâd et,
Namazla zekât ile yalvar…
Boyun uzatıp da murâd et,
Şehâdeti lutf ede Gaffâr…
Cinânı ve Kevser’i yâd et,
Başında Ahmed-i Muhtar…
«Fedâ ederek» bu saâdet…
«Fe-salli li-Rabbike ve’nhar!..»

vezni: müfâaletün / feilâtün

Kurban Bayramı 1432