EN GÜZEL EDEP

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hayâtı pür kerem ve en güzel edeple muhterem, Selâm, sudan temiz hayâya es-salâtü ve’s-selâm… Huzûru O’nda sohbetin, sürûru O’nda cennetin, Selâm, Habîb-i Rabbenâ’ya es-salâtü ve’s-selâm… vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün

Continue reading »