Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -17-

Harun ÖĞMÜŞ

Ben Âsî Bir Kulum!

Men bende-i âsiyem, rızâ-yı tu kocâst?
Târîk dilem, nûr u safâ-yı tu kocâst?
Mârâ tu behişt eger be-tâat bahşî,
İn müzd büved; lutf u atâ-yı tu kocâst?

Ben âsî bir kulum, rızâ yok mu bana?
Kalbim karadır, nûr u ziyâ yok mu bana?
Tâatle verirsen bağış olmaz cennet,
Engin kereminden bir atâ yok mu bana?

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 182)