23. ULUSLARARASI HAZAR ŞİİR AKŞAMLARI

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com

hadi_onal_yuzakidergisi_temmuz2016

Gönül ve kültür coğrafyamıza mensup ülkeler arasında; sevgi, birlik ve kardeşlik köprüleri inşa eden, Türkçenin ses ve söz bayrağını dalgalandıran, 23. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, 26-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Elazığ’da yapıldı.

Fikir ve gönül dünyamıza yaptığı hizmetleri ile bayraklaşan bir şahsiyetin hâtırasına düzenlenen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’nın 23’üncüsü, Türkçenin bilim ve sanat dili olarak varlığını sürdürmesi yönündeki çalışmaları ile; dünü, güne ve yarınlara taşıma gayretleri ile tanıdığımız ünlü şair Ali Şîr Nevâî adına düzenlenmişti.

Türk-İslâm dünyasının uzun soluklu bu şiir şöleni, bayramı ve mânevî kurultayı; bu yıl da sözünü ve gönül güzelliklerini kalemlerine yükleyen şairleri konuk etti. Bu yılın konukları; Kırgızistanlı, Kazakistanlı, Azerbaycanlı, Iraklı, Kosovalı, Makedonya, Tataristanlı, Gagavuzyalı, Çuvaşistanlı ve elbette Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen şairler ile bilim adamlarıydı. Şairler şiirleri ile, bilim adamları panelleri ile 23. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’nı taçlandırdılar.

23. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, geleneksel hâle gelen «Şairler Yürüyüşü» ile başladı. Havanın yağışlı olmasına rağmen «Şairler Yürüyüşü»ne ilgi büyüktü. Yürüyüşe Elazığ Valisi Murat ZORLUOĞLU, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit YANILMAZ, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ, yurt içinden ve yurt dışından Elazığ’a gelen şair, yazar ve düşünce adamlarının yanı sıra, davetliler, öğrenciler ve kadirşinas Elazığ halkı katıldı. İzzetpaşa Meydanı’ndaki program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı. Mehter konserinin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

Türkiyeli şairler adına Yahya AKENGİN, Türkiye dışından katılan konuklar adına Çolpan Zaripova ÇETİN birer konuşma yaptı. Her iki konuşmacı da Hazar Şiir Akşamları’nın önemini belirterek, Türk-İslâm coğrafyasında insanları birbirine yaklaştırması ve ülkeler arasında bir kardeşlik bağı kurması yönünden önemini vurguladılar. Azerbaycanlı Prof. Dr. Almas BİNNATOVA; Hazar Şiir Akşamları’nın Türk dünyasında kültür işbirliğinin sağlanmasında büyük bir misyon üstlendiğini söyledi. TÜRKSOY adına bir konuşma yapan Hocageldi KULUYEV ise; Hazar Şiir Akşamları’nın Türk dünyasının uzun soluklu olarak devam eden en önemli kültür faaliyeti olduğunu belirtti. Kazakistan’dan katılan Altınbek İsmail;

“Hazar Şiir Akşamları; Türk milletlerini bir araya getiren, aynı çatı altında toplayan çok güzel bir faaliyet. Bu faaliyette birbirimizle kaynaşıyor, tanışıyor, birbirimizin şiirlerini dinliyor ve sohbet ediyoruz. Diğer ülkelerin edebiyatı, kültürü, şiirleri, örf ve âdetleri hakkında yeni bilgilere sahip oluyoruz. Bu yüzden Türk milletlerini birleştiren, bağlayan altın bir köprüdür.” dedi. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ, Fırat Üniversitesi olarak 23 yıldır Hazar Şiir Akşamları’na katkı sunduklarını ve sunmaya devam edeceklerini söyledi. Belediye Başkanı Mücahit YANILMAZ ise Elazığ’ın tarihî mirasında kültürün ve sanatın önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, Hazar Şiir Akşamları’nın bu kültür zenginliğinin bir yansıması olduğunu belirtti.

Elazığ Valisi Murat ZORLUOĞLU;

“Her yıl Türk’ün fikir ve gönül dünyasında bayraklaşan bir şairin, yazarın hâtırasına düzenlediğimiz Hazar Şiir Akşamları’nı bu yıl;

«Türkçenin fezâsında tabiatımın atını koşturdum; hayalin kuşunu kanatlandırdım. Vicdanım bu hazineden sonsuz kıymetli taşlar, inciler aldı. Gönlüm bu gül bahçesinin türlü çiçeklerinden, uçsuz bucaksız türlü kokular kokladı.» diyen; Türkçenin bilim ve sanat dili olarak varlığını sürdürmesi yönündeki çalışmaları ile asırlara hitap eden Ali Şîr Nevâî adına düzenledik. Bugüne kadar yaptığımız Hazar Şiir Akşamları’nda gayemiz, şiirin millet hâfızasının çağlayanı olma gerçeğinden hareketle gönül ve kültür coğrafyamıza uzanmak; aynı kültürün mensupları arasında sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, ortak değerler etrafında buluşturmak, hızla gelişen ve değişen dünya dengeleri karşısında; düşünce, kültür ve birlik şuuru oluşturmaktı. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları ile amaçlananlardan biri de şiir diliyle yaşlı dünyamızın katılaşan kalbini yumuşatmak ve onu yeniden Fuzûlîler, Ahmed Yesevîler, Yûnuslar, Mevlânâlar, Hacı Bektâş-ı Velîler, Sarı Saltuklarla yüzleştirmek ve onların bakış açısı ile bir defa daha gönüllerin fethine çıkmaktır.” dedi. Konuşmasını;

“Uluslararası Hazar Şiir Akşamları ile bugüne kadar belirlediğimiz bütün bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler aldık. Bugün burada, Türk coğrafyasının değişik ülkelerinden; Kırgızistanlı, Kazakistanlı, Azerbaycanlı, Iraklı, Kosovalı, Makedonya, Tataristanlı, Gagavuzyalı, Çuvaşistanlı kardeşlerimi görmekten ve onları ağırlamaktan mutluyum, gururluyum. Kendilerine; «Hoş geldiniz!» diyorum. Ülkemin dört bir yanından gelen Yûnus gönüllü şairlerimizi de candan kucaklıyorum.” cümleleri ile sonlandırdı.

Sergiler, paneller, şiir sohbetleri, imza günleri, kürsü başı ve ilçe programları ile devam eden 23. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’nın final gecesi, havanın yağışlı olması sebebi ile Elazığ Nurettin ARDIÇOĞLU Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile Azerbaycan Millî Marşı’nın ardından Türkiye dışından gelen şairlerle ülkemizin çeşitli illerinden gelen toplam 32 şair, şiirlerini okudular.

On yılı aşkın bir süredir Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’nda temsil edilen kültür ve edebiyat dünyamızın yüz akı Yüzakı dergimizi, bu yıl derginin Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Ali EŞMELİ temsil etti. Şair Seyrî, okuduğu «Muhâsebe» adlı şiiri ile gönülleri bir kez daha fethetmeyi başardı.

23. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, şair ve bilim adamlarına katılım belgelerinin verilmesi ile sona erdi. Bizler;

“Bu oyun hiç bitmesin, bu ateş hiç sönmesin, Birlik rûhu tutuşsun bizim «Çaydaçıra»dan.” diyerek, kalplerimizin kandillerini tutuşturan daha nice Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’na selâm olsun, diyoruz.

Yeni kültür-edebiyat ve şiir kurultaylarına; sevgiye, aşka, sevdaya; dostluğa, kardeşliğe; buluşmaya, kucaklaşmaya, hasret gidermeye; yarına, yarınlardaki güzelliklere daha nice Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’na diyerek yola çıkanlara; büyük Türk milletinin birliği, dirliği ve diriliği için bu büyük ve kutsî kervana katılanlara, emeği geçenlere ne mutlu!..