İLÂHÎ DAVETİ SALAN CAMİLER…

ŞAİR : Hayrettin DURMUŞ hayrettindurmus@gmail.com
Bakınca yüzüme güler şadırvan,
Gönülden kederi silen camiler…
Ecel bizden hızlı, geç kalma davran,
Mü’min gönüllere gülen camiler…

Şu muhteşem mabed Allâh’ın evi,
Kandilleri aydınlatır yüreği,
Seccade üstünde huzur ve sevgi,
İlâhî daveti salan camiler…

Yönüm kutlu Kâbe diyen geliyor,
Melekler insana selâm veriyor,
İçimizden günahları siliyor,
Hak âşıklarıyla dolan camiler…

Günde beş kez huzûrunda durulur,
Gönüller kutlu bir aşka vurulur,
Hakk’a doğru bir merdiven kurulur,
Mîrâcın kapısı olan camiler…

Rabbin huzûruna uzanır eller,
Zikirle şenlenir, o billûr diller,
Girmezse kapıdan çocuk gönüller,
Gençlik hasretiyle solan camiler…

Sen ferman sahibi, biz âciz kuluz,
İbâdet zevkini Sen’de buluruz,
Ecel gelir bir gün biz de ölürüz,
Hıçkırır ardımda kalan camiler…