AYIRMASIN!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Yetiş bu ümmete imdâda yâ Habîballah, Şefâat et, iki dünyada yâ Rasûlâllah!.. Kapındayız; gözümüz nemli, gönlümüz gamlı, Bu canımız, tenimiz, hasretinle ihramlı. Kapındayız Sana pervâne, ey Gönül Nûru, Ayırmasın bizi Sen’den, kıyâmetin buhuru… vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün (fa’lün)

Continue reading »