BİZE BİZDEN BAŞKA DOST YOK KARDEŞİM!

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Her yerde yanıyor müslüman canı,
Bize bizden başka dost yok kardeşim!
Zaman, mü’minlerin birlik zamanı,
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

İslâm coğrafyası hep bölük bölük,
İnançlı gönüller çekiyor güçlük,
Kol geziyor beldelerde kötülük;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Tuzaklar kurulmuş mazlum Afgan’a,
Oyuncak etmişler azgın düşmana,
Kanmıyor kâfirler döktükçe kana;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Filistin’de dinmez acı bir vahşet,
Kan ağlar Kudüs’te kutsî emânet,
Kalplerde kopuyor her gün kıyâmet;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Somali’de açlık, Bosna’da keder,
Arakan’da zulüm, Suriye heder,
Uyanmazsak daha ne canlar gider;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Nato’dan, ağyardan olmaz bir yarar,
Dinsize itimat, verir hep zarar,
Soydaşla, dindaşla etmeli karar;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Ne zor yurdun başındaki imtihan,
Göz koymuş vatana şu kızıl düşman,
Fırsat bekler yıkmak için durmadan;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Topuyla, tankıyla övünsün küstah,
Bulunmaz îmandan kuvvetli silâh,
Yardımcı mü’mine hep yüce Allah;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Bu memleket mazlumlara son umut,
Olmalı düşmana karşı yekvücut,
Dolaşır üstünde bir kara bulut;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Ülkeme baskılar da neyin nesi?
Kesilmek istenen İslâm’ın sesi,
Kursağında kalsın küfrün hevesi;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Tehditten korkar mı Fatih evlâdı,
Şeref sayar Hak yoluna cihâdı,
Silinmez kahraman milletin yâdı;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

Varoğlu, ne zaman güçlense devlet,
Her yandan başlar bu halka adâvet,
Rabbim yaşatmasın bize felâket;
Bize bizden başka dost yok kardeşim!

13 Aralık 2015, Vezirköprü