Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -8-

Harun ÖĞMÜŞ

FARZET Kİ YER ALTINDASIN!

Mîkûş çü zîr-i felek-i bî-bâkî!
Mey nûş çü der-cihân-ı âteşnâkî!
Çün evvel ü âhiret be-cüz hâkî nîst,
Engâr ki ber-hâk neî, der-hâkî!

Gam çekmeye değmez bu yıkık han, iyi bil!
Eğlenmene bak haydi, gözünden yaşı sil!
Mâdem ki sonun toprak olup gitmektir,
Farz et ki yer altındasın, üstünde değil!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, trc. Abdullah Cevdet, nşr. Mehmet KANAR, İst:, Şûle, 2013, s. 605)