BUGÜN O GÜNDÜR!

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Ehl-i insaf olan duysun bu sesi,
İşte bu gün birlik olma günüdür!
Her kimin bir ise dîni, kıblesi,
Sel olup bir arka dolma günüdür!

Herkesin kendine yolu, mezhebi,
Sorulmaz mü’minin rengi, nesebi,
Her türlü hâinden sorup hesabı,
Neticeyi tamam alma günüdür!

İnancımız dile gelir bayrakta,
Gün günden karadır gönül merakta,
Ayrıklar türemiş aziz toprakta,
Bugün ayrıkları yolma günüdür!

Ben siyaset bilmem, derdim vatandır!
Gerçek yiğit hakkı üstün tutandır!
Gel kardeşim gafilleri utandır!
Şimdi orta yolu bulma günüdür!

Kul Hakkı der, sorma dert dizi dizi,
El ele vermezsek yıkarlar bizi,
Bir olup milletin oğulu, kızı,
Hâinlere korku salma günüdür!