GEÇERİZ!..

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

Ümide açılan kapıya kilit,
Vurulsa kâr etmez, kırıp geçeriz!..
Tutulsa da Hakk’a giden her geçit,
Canımızı bile verip geçeriz!..

Sıra sıra mânialar kurulsa,
Rûhumuza dahî pranga vurulsa,
Kalbimize hep vesvese verilse,
Gaflet çemberini yarıp geçeriz!..

Îmânımız katî, kimse çalamaz,
Kulluğumuz bâkî kimse alamaz,
Dâvâmız mânevî kimse bölemez,
Düşman sultasını dürüp geçeriz!..

Sükûtî der: Yârdan-serden geçilir,
Gözlerimiz mâverâya açılır,
Vakti gelir düğün-bayram göçülür,
Sırât’ı ölmeden görüp geçeriz!..