GÖNÜL MÎRÂCI

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Nasip olsa bana gönül mîrâcı, Seyre dalsam doyunca mâverâyı… Bu mekânda kim değil ki kiracı? Her kul bekler vâdesince sırayı… Gönül kırılgandır, nârin mi nârin… Ara bul dostlarda, var mıdır yerin? Sırrına kim vâkıf olmaz ki yârin, Görsen şaşırırsın akla, karayı… Vefâ sevenlerde aranan husus, Aşk için yanmaksa, âşığa mahsus. Ya hayırlı bir şey […]

Continue reading »

ŞİFÂDIR AŞK

ŞAİR : FECRÎ (Yard. Doç. Dr. İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com Ezelde kalbe konan habbe-i Hudâ’dır aşk. Cihandan geçip cânı Cânân’a fedâdır aşk. «Yuhibbühüm» lutfunu duyan şeydâ dillerde, «Yuhibbûnehû» diyen bir sırlı sedâdır aşk. «Elestü?» suâline «Belâ!» diyen ruhların, Gurbette gösterdiği en güzel vefâdır aşk. Seyr-i nüzül yolunda hasret ile hüzündür, Seyr-i urûc yolunda sürülen sefâdır aşk. Rasûller ve nebîler diliyle dağıtılan, […]

Continue reading »

GEÇERİZ!..

ŞAİR : SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com Ümide açılan kapıya kilit, Vurulsa kâr etmez, kırıp geçeriz!.. Tutulsa da Hakk’a giden her geçit, Canımızı bile verip geçeriz!.. Sıra sıra mânialar kurulsa, Rûhumuza dahî pranga vurulsa, Kalbimize hep vesvese verilse, Gaflet çemberini yarıp geçeriz!.. Îmânımız katî, kimse çalamaz, Kulluğumuz bâkî kimse alamaz, Dâvâmız mânevî kimse bölemez, Düşman sultasını dürüp geçeriz!.. Sükûtî der: […]

Continue reading »

Mîrac Kıt‘aları

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dâvâya Döndü Zannetme Sidre’den yine dünyâya döndü O… Dünyâ-yı dûna dönmedi, dâvâya döndü O… Bir lâhza gayra bakmadı, Mevlâ gören gözü… Bir zerre ayrı düşmedi, Mevlâ’ya yâr özü… vezni: mef‘ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün Yükselmeye Bak!.. Toprağın bağrı değildir ki değişmez kaderin… Yere saplanma ey insan, göğe yükselmeye bak!.. Ya letâfetle göğünsün, […]

Continue reading »

GÖNÜL MÎRÂCI…

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Nasip olsa bana gönül mîrâcı, Seyre dalsam doyunca mâverâyı… Bu mekânda kim değil ki kiracı? Her kul bekler vâdesince sırayı… Gönül kırılgandır, nârin mi nârin… Ara bul dostlarda, var mıdır yerin? Sırrına kim vâkıf olmaz ki yârin, Görsen şaşırırsın akla, karayı… Vefâ sevenlerde aranan husus, Aşk için yanmaksa, âşığa mahsus. Ya hayırlı bir şey […]

Continue reading »