POLAT YÜREKLİ GAZÎ

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

-Ömrünü Bizanslılara karşı savaşarak at üstünde geçiren Harput fatihi Balak GĀzî 1123 yılında Kudüs Kralı Baudouin’i esir ederek Harput Kalesi’ne hapseder. Bu olaydan sonra Büyük Selçuklu Sultanı tarafından «Müslüman Ordular Başkomutanı» tayin edilir ve kendisine gāzîlik unvanı verilir. 1124 yılında Menbiç (Suriye) Kalesi’ni kuşatırken göğsüne isabet eden bir okla şehid olmuştur. Balak Gāzî’nin ölümü Bizans’ı sevince; bütün İslâm coğrafyasını kedere, hüzne boğmuştur.-

Cenk borusu çalanda asmazdı zora kulak,
Oğuz soyunun eri, Behram’ın oğlu Balak.

Yıldırımla gelirdi ecele yön vererek,
Doludizgin atlarla küfrü yere sererek.

Kahramanlıkta Hamza, cesarette Yavuz’du
Adâletin îmanla yoğrulduğu havuzdu.

Tûfân-ı Nûh’a döner giriştiği savaşlar,
Kan gövdeyi yutardı, yana düşerdi başlar.

Harput’un mâverâya yükselen gür sesiydi,
Türk-İslâm tarihinin Yesevî nefesiydi.

Yaşından daha fazla zafer kazdı mâzîye.
Dar geldi koca cihan, tekbir tuğlu gāzîye.

Haçlıya diz çöktüren demir bilekliydi o.
Korkuyu esir alan, Polat yürekliydi o.