KARDEŞLİK

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Kitabında bize bildiriyor Hak,
Sözüne bîgâne durmak yakışmaz.
Mü’minler kardeştir ancak ve ancak,
Aksi kanaate varmak yakışmaz.

Âdem evlâdıyız aynı anadan,
Cümle insan nesli, tek bir hanedan,
Bu açık gerçeğe kalıp da nâdan,
Türlü efsâneler kurmak yakışmaz.

Şeytan gibi deyip; «Üstünüm.» diye,
Kardeşi aşağı zannetmek niye,
Kendi milletine düzüp methiye,
Cahilce havaya girmek yakışmaz.

Kardeşi hor görmek öyle büyük şer,
Kötülük olarak kişiye yeter,
Ucub, kibir, benlik kanserden beter,
Kardeşi hor-hakir görmek yakışmaz.

Neyi seviyorsak kendimiz için,iman
İsteyelim olsun bir de kardeşin,
Böyle kemal bulur îmân ile din,
Kötüyü kardeşe vermek yakışmaz.

Ne çirkin günahtır, o rezil gıybet,
Ölü kardeşinden yemek gibi et,
Selîm fıtratlarda doğurur nefret,
Gıyapta kardeşi yermek yakışmaz.

Bir mü’minin kalbi Kâbe’den aziz,
Diken batırarak eylemek taciz,
Hak katında asla değildir câiz,
Gönlünü incitip kırmak yakışmaz.

Sevmeden îmanlar bulamaz kemal,
Îmânı ihmaldir, kardeşi ihmal,
Neşesi, derdiyle olmalı hemhâl,
İlgisiz bir hayat sürmek yakışmaz.

Âzâsı olmalı aynı bedenin,
Derdini duymalı rûhun ve tenin,
Nişânesi budur Hakk’ı sevmenin,
Uzaktan uzağa sormak yakışmaz.

Töhmette bırakma kötü bir zanla,
Hâlini hayra yor; insaf, iz‘anla,
Hakkında hüküm ver, temiz vicdanla,
Hâlini kötüye yormak yakışmaz.

Eğer bilmiyorsa doğruyu bellet,
İhtiyacın gider müşkülün hâllet,
Kardeşe revâ mı düşkünlük zillet,
Yarasını ağyâr sarmak yakışmaz.

Olmaya bakarak ellerden biri,
Arıt diğer eli, temizle kiri,
Tevâzuu kuşan bırak kibiri,
Kardeşi kir-pasa karmak yakışmaz.

Aralarını bul, çalış ıslaha,
Rahmetine erip yaklaş Allâh’a,
Rızâsını kazan, kavuş felâha,
Kardeşe fesatla varmak yakışmaz.

Kardeş aleyhine işletme dili,
Zarar vermek için kullanma eli,
Müslüman olmanın budur delili,
Müslümana zarar vermek yakışmaz.