YALNIZLAŞAN MİLLET

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bir anne evden ayrılsa,
Babalar yalnız kalıyor…
Şehirde ne hikmet varsa,
Obalar yalnız kalıyor…

Bu yalnızlık nasıl illet?
Herkes bir sohbete hasret,
Saklambaç oynuyor millet,
Sobeler yalnız kalıyor…

Ne işinde, ne aşında,
Kavak yelleri başında!
Daha yolun en başında,
Gebeler yalnız kalıyor…

Büyük-küçük bahaneler,
Herkes birbirini eler,
Dağılınca aileler,
Bebeler yalnız kalıyor…

Kalabalık bir mengene,
Öğütüyor döne döne,
Kırk torun büyütmüş nene,
Ebeler yalnız kalıyor…

Celîl’im bu nasıl çile?
Ayrılık çökmüş menzile,
Bir küçük kavgada bile,
Çabalar yalnız kalıyor…

Ben bencilim, bir ben varım,
Bensiz her iş kalır yarım,
Unutulmuş yaylalarım,
Obalar yalnız kalıyor…